Seksjonsleder Støtte til Kirketjenerskolen Fagforeninger eller fylkeskretser i Fagforbundet kan søke om støtte til å gjennomføre Kirketjenerskolen del 3 i 2012. Opplysninger og søknadsskjema fins under informasjonen til Kirketjenerskolen del 3: www.ouinfo.no/artikkel/ article/18119 Lurer du på noe, kan du også ta kontakt med trygve.natvig@fagforbundet.no IVR Barnehagedagen 2012 Ikke glem tirsdag 20. mars. Da markeres barnehage- dagen for åttende året på rad. Dette skjer landet rundt for å vise kvaliteten og aktivitetene som er i dagens barnehager. Fagforbundet og Utdanningsforbundet planlegger dagen sammen.    IVR Flere barne- og ungdomsarbeidere Fagforbundet har nå mer enn 10.000 medlemmer blant barne- og ungdomsarbeiderne. Forbundets Seksjon kirke, Lærerikt styrebesøk Seksjon kirke, kultur og oppvekst hadde seksjonsstyremøte i begynnelsen av desember og fikk inspirerende besøk av blant annet Randi Lundvall. Hun informerte om organisasjonen The International Federation og Library Associations and Institutions (IFLA). Dette er et internasjonalt nettverk for bibliotekansatte og hvor Fagforbundet også er medlemmer. Neste internasjonale IFLAmøte er i Helsingfors i august, og 1. februar er fristen for å søke Fagforbundet om reisestipend hit for medlemmer under 35 år. Les mer på www.fagforbundet.no/skko/ Rune Gjelberg og Vidar H. Nordeng kom fra Alnaskolen og fortalte om arbeidet de gjør kultur og oppvekst (SKKO) gleder seg over dyktige ververe, og takker for en god jobb i 2011. IVR i Alna bydel i Oslo. Alnaskolen drives av Furuset Idrettsforening med støtte fra områdeløftet, og er et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15–25 år, som har eller ønsker å ha en lederrolle i aktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter og frivillig arbeid for øvrig. Tilbudet ble startet som et pilotprosjekt i 2008. Bakgrunnen var ønsket om å etablere en lederopplæring/frivillighetsskole rettet mot ungdom. Skolen skal motivere dem til å påta seg verv og/eller være aktivitetsledere innenfor lokale lag eller organisasjoner, og gi dem nødvendig kompetanse til å ivareta aktuelle funksjoner og roller på en god måte.    IVR Selvmedisinering Kanskje var han langt forut for sin tid, Per Spelemann, som bytta bort ei ku mot ei fele. Han bytta bort det trygge og forutsigbare bondelivet mot en mer usikker framtid som musiker. Visa forteller ikke hvordan Per klarte seg som musiker, men det var sikkert vanskelig nok. Det har aldri vært forutsigbart og trygt å være kulturarbeider og kunstner. I hvert fall ikke før nå, for nå kommer samhandlingsreformen. Kan hende jeg trekker den nye reformen litt langt, men faktum er at samhandlingsreformen pålegger kommunene et mye større ansvar for folkehelsearbeidet, og det burde love godt for oss som jobber med kultur. God kultur gir god helse – barn, unge og voksne må delta i og oppleve god kultur. Musikk, dans, litteratur og teater beriker livene våre og brukes også aktivt i terapeutiske sammenhenger. Det er viktig å legge til rette for gode møteplasser for alle grupper i lokalsamfunnet, og der står fritids- Samhandlingsreformen pålegger kommunene et mye større ansvar for folkehelsearbeidet, og det burde love godt for oss som jobber med kultur. tilbud for barn og unge, bibliotek og kulturhus sentralt. Barnehage, skole og utdanning er selvsagt også viktig for folkehelsa. En god oppvekst er lek og læring, sunn og god mat og gode holdninger og vaner. Barna former alt dette i samspill med andre barn og voksne rundt seg. Derfor er de som jobber med barn og unge viktige i folkehelsearbeidet, både for barna som har det bra, og de som ikke har det så bra. Gode fritidstilbud er viktig. God folkehelse vil være å gi alle elever en mulighet til å oppleve mestring. Praktiske fag bør gis mer fokus og økt status. God folkehelse er å gi ungdom retten til å ta egne valg – til å kunne bli det de vil. Alle som er glade i kultur vet at gode kulturelle opplevelser er den beste formen for selvmedisinering. Med dette bakteppet burde Per Spelemann og alle andre som jobber med oppvekst og kultur gå bedre tider i møte. Det er helse i kultur, og kommunene har et vesentlig ansvar. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 1/2012 Illustrasjonsfoto: Maria Wattne fbaargang2012 fbseksjonKIR