ning som på en flyplass. Da en i reisefølget ville fotografere passering gjennom siste svingdør, spratt det fram en bevæpnet representant fra «Midtøstens eneste demokrati» og la en tung arm på hennes skulder: «No picture!» Jeg så på klokka. Oppholdet på sjekkpunktet gjorde at reisetida måtte ganges med seks. Vi var turister. Palestinerne må gjennom slike ydmykelser hver dag. Besøket i flyktningleiren Balata, den tettest befolkede flyktningleiren på Vestbredden, er også noe jeg kommer til å huske resten av livet. Den har eksistert siden 1950 og er så tett befolket at alle kan snakke med naboen fra sin egen stue. Som en av beboerne fortalte meg: «Dette er ikke et liv. Min mor ble født i en flyktningleir i 1948. Hun bor fremdeles i en. Ingen avtaler palestinerne har undertegnet har ført til noe. Antall bosettere har mangedoblet seg siden Oslo-avtalen. Obama lovte oss en stat i 2011. Vi har forsøkt alt – krig, fred, avtaler.» Både Djursvoll – selv om han ikke vil innrømme det – og jeg vet at det er okkupasjonsmakten Israel som er ansvarlig for denne situasjonen. Jeg vil anbefale Djursvoll når han neste gang reiser til Jerusalem, om også å ta seg en tur til de palestinske områdene som er okkupert av Israel. Hvis han blir usikker på om det er en palestinsk eller jødisk bygning han ser på, kan han bare kikke på taket. Palestinerne har vanntanker på sine. Herrefolket har kontrollen på omtrent 80 prosent av vannet og trenger ikke den slags. Derfor morer de seg med å skyte hull på palestinernes. Jeg er i likhet med Djursvoll også pensjonisttillitsvalgt (FTTF), og jeg finner heftet «Palestinerne: Frihetskampen fortsetter» meget etterrettelig, særlig etter å ha vært der selv. Djursvoll mener at det kommer «inn under karakteristikken desinformasjon». Han skriver dette uten å kunne imøtegå et eneste komma. Det syns jeg er beklagelig av en tillitsvalgt. Øivind Svarstad UTTALELSE Heltidsdebatten Fagforbundet sentralt har satt i gang debatt rundt utfordringen med alt for få hele stillinger i kvinnedominerte yrker/helsesektoren. Dette har satt lokalforeningene i kok, og sykepleierforbundet beskylder vår øverste ledelse i å leke arbeidsgiver. Dette er ikke riktig. Fagforbundet ønsker ikke at våre medlemmer skal jobbe annen hver helg. Fagforbundet Telemark ønsker økt fokus på denne problematikken og vil være med på å løse den, ikke bare prate om den. Det er mange grunner til hvorfor vi fortsatt ikke har klart å løse dette fenomenet. Det handler om at kvinner i mange tilfeller har ønsket å jobbe deltid, og stillingene har blitt gjort om i mange prosentdeler. Kravet om å skulle jobbe tredje hver helg, har også gjort det slik at det blir mange flere ledige helgestillinger. Det å skulle løse en heldøgnsbemanning, og ikke ha like mange hoder på alle skift, gjør også at det blir mange forskjellige prosentstillinger. Det som er problemet er at våre unge helsefagarbeidere ønsker ikke tilbud om en 17,9 prosents stilling. Kjønnsrollemønsteret er ikke slik det var, og kvinner ønsker å jobbe full stilling og ha en lønn å kunne leve av. Det er ikke mulig å få lån i banken med en slik prosentstilling å vise til. For å kunne nå målet med 30.000 nye helsefagarbeidere, må vi nå målet om at alle som ønsker full stilling, får det. Slik det er nå, ønsker ikke de unge å søke seg til dette yrket. Vi må heve statusen på yrket, og gjøre det attraktivt slik at de unge vil søke denne utdanningen. Vi må heve lønnen og heve ubekvemstilleggene, dette vil gjøre at ansatte ser at en får noe igjen ved å jobbe når de fleste har fri. Vi må heve grunnbemanningen, slik det er nå, er det marginalt med varme hender på jobb i alle kommuner, til alle tider på døgnet. Dette ville ha vært positivt for sykefraværet, og ville vært med på å løse deltidsproblematikken. Resultatet hadde vært at vi kunne tilbudt alle som ønsker seg det, den stillingen de trenger. De ansatte ville hatt en hverdag på jobb hvor en hadde tid til mer enn akkurat det elementære stellet. Pasientene hadde fått en større livskvalitet og trygghet rundt egen helse. Arbeidsgiver hadde løst deltidsproblematikken, og fått en større kontinuitet ved at ansatte får et forpliktende arbeidsforhold. For å få til dette, må Stortinget sette dette på dagsorden, og sette av penger til flere stillinger for å heve grunnbemanningen. Dette må bli et krav til det sentrale hovedtariffoppgjøret, og det må løses nå. Vi har snakket om dette i over 20 år, vi har vært tålmodige nok! Vedtatt av representantskapet i Fagforbundet Telemark POLITIKK Viktig å løfte blikket I et innlegg i Fagbladet nr. 12/2011 spør Sindre Nørgaard om undertegnede og han befinner oss på samme klode. Bakgrunnen er min beskrivelse av situasjonen i Norge sammenliknet med krisen i andre land. Nørgaard peker på at vi på mange områder – han trekker fram situasjonen i sykehusene – fortsatt har store utfordringer. Der er vi helt enige. Det er mye å gripe fatt i – de store forskjellene mellom fattig og rik, barnefattigdom, økende sosial dumping, klimaendringer og manglene ved sykehusene. Fagforbundet jobber med både disse og andre viktige spørsmål hver dag. Samtidig må vi også kunne se våre utfordringer sammenliknet med det som skjer i våre naboland, med massive kutt i velferd, massearbeidsløshet blant ungdom og nyfascismen som reiser sitt stygge hode. Nylig hadde NHO sin årskonferanse, der de på ny trakk fram høyresidens løsninger om mer sentralisering, privatisering og konkurranseutsetting. Det vil drive vårt samfunn i gal retning, og minner oss om at det faktisk betyr noe hvem som styrer. Både Nørgaard og jeg mener at blant annet helsepolitikken kan bli bedre, og at sykehusene bør få mer ressurser og organiseres på en annen må. Likevel kan man noen ganger tillate seg å løfte blikket og konstatere at det tross alt går ganske bra her i landet. Jan Davidsen, forbundsleder Fagbladet 1/2012 > 55 fbaargang2012 fbseksjonKIR