SAMARBEID: Fagforbundet støtter et prosjekt der Norsk Luftambulanse gir brannpersonell utdanning i livreddende førstehjelp. Fra venstre: stasjonsleder Bjørn Lind ved hovedbrannstasjonen i Oslo, kommunalminister Liv Signe Navarsete, generalsekretær Åslaug Haga i Norsk Luftambulanse og forbundsleder Jan Davidsen. Styrker akuttberedskapen Fagforbundet og Stiftelsen Norsk Luftambulanse går sammen om å styrke akuttberedskapen i distriktene. Kommunalminister Liv Signe Navarsete applauderer samarbeidet. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Prosjektet «Mens vi venter på ambulansen» har fått svært gode tilbakemeldinger fra både pasienter og pårørende i seks kom- muner i Troms. Nå får kommuner i Midt-Norge og Sogn og Fjordane tilbud om å være med. Fagforbundet går inn med økonomisk støtte på seks millioner kroner. – Vi er svært takknemlig for støtten fra Fagforbundet. Uten disse pengene ville vi ikke hatt råd til å utvide prosjektet, sier generalsekretær Åslaug Haga i Stiftelsen Norsk Luftambulanse som står bak prosjektet. Yrkesfaglig tilbud – Dette handler både om å styrke kvaliteten på akuttjenestene i distriktene og om å gi våre medlemmer, spesielt blant deltidsbrannkorpsene, et bedre yrkesfaglig tilbud, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen. – Når vi ser hvordan kommersielle selskaper spiser seg inn i offentlig sektor, er det viktig å videreutvikle kvaliteten på alle offentlige tjenester – ikke minst akuttberedskapen som betyr mye for innbyggernes trygghetsfølelse, fortsetter forbundslederen. – Derfor mener vi det er riktig å samarbeide med frivillige organisasjoner som blant andre Norsk Luftambulanse når det både styrker det offentlige tilbudet og gir våre medlemmer et bedre yrkesfaglig tilbud, sier han. Hovedbrannstasjonen i Oslo har hatt hjertestartere i ti år, og stasjonsleder Bjørn Lind mener det er viktig at brannpersonell får best mulig skolering i førsteinnsats. – Nå er det også blitt lovpålagt at brannpersonell har ansvar for skadestedsledelse inntil første politipatrulje kommer, og da er det viktig at kunnskapen er i orden, sier han. Førstehjelpere I de seks kommunene i Troms er det utdannet 140 førstehjelpere ved 13 brannkorps. De disponeres av medisinsk nødtelefon, og blir sendt ut for å gi livreddende førstehjelp ved ulykker eller sykdom. – Vi har fått tilbakemeldinger om at lokale livreddere som vi har utdannet har bidratt til å redde liv, sier Åslaug Haga. Åtte kommuner i Midt-Norge og fire kommuner i Sogn og Fjordane får tilbud om å være med i prosjektet i 2012. Fagbladet 1/2012 > 63 fbaargang2012 fbseksjonKIR