B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fagforbundet har 324.265 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. EN MANN MED GODT HUMØR Gabriel Escobar Neira gleder seg til å busse folk rundt i Trondheim hver eneste arbeidsdag. – Det jeg liker aller best, er kontakten med mennesker – og at jeg blir kjent med nye hele tida, sier Gabriel som er en av 1639 sjåfører i Fagforbundet. Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2012 fbseksjonKIR