www.fagbladet.no    Nr. 1 2012 > For medlemmer i Fagforbundet Har de ei framtid i nord? SIDE 8 •ForbildeogløvetannSIDE20 •HjelpåfåmotnettmisbrukSIDE30 Forsidefoto: Lars Åke Andersen, Sidsel Hjelme og colourbox.com    > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2012 fbseksjonKON