Siden sist – Større kommuner, lønnsomt for private – NHO ønsker færre og større kommuner bare fordi det vil gi de private medlemsbedriftene et mer lønnsomt marked når de tilbyr tjenester til det offentlige, mener lokalsamfunnsforeningen. – Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) driver fordekt lobbying for sine egne medlemsbedrifter når organisasjonen ber om en ny kommunereform med færre og større kommuner, mener lokalsamfunnsforeningen, som er støttet av 150 ordførere. Den får også støtte fra Stein Østre som er professor i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark. Mer lønnsomt – Det er ikke et samfunnsmessig engasjement som ligger bak ønsket om færre kommuner, men muligheten for et mer lønnsomt marked i offentlig sektor, sier Stein Østre. Han viser blant annet til at da NHO i forkant av kommunevalget i fjor sendte ut informasjonsmateriell der det ble hevdet at kommunene kunne spare store summer på å konkurranseutsette tjenestene sine, ble dette bare sendt til kommuner med flere enn 5000 innbyggere. Dyrere med private Østre syns at uttrykket «konkurranseutsetting» er misvisende i offentlig sektor fordi det ofte ikke er snakk om reell konkurranse. – Slike markeder omtales som oligopoler, det vil si et marked Fagforbundet øker Antall medlemmer i Fagforbundet øker stadig. Forbundet har nå totalt 324.265 medlemmer, og det er en økning på 6525 medlemmer i løpet av 2011. Bare i desember fikk forbundet 506 flere medlemmer. 210.884 av Fagforbundets medlemmer er yrkesaktive, en økning på 2973 i løpet av fjoråret. 18 av 19 fylker hadde en økning av yrkesaktive medlemmer i fjor. Alle seksjonene hadde også en økning av yrkesaktive medlemmer.    PF UENIGHET: NHO-president Kristin Skogen Lund møter motbør fra ordførere når hun tar til orde for færre og større kommuner. med få tilbydere, ofte et fåtall internasjonalt eide selskaper som over tid deler markedene mellom seg og skrur opp prisen når de har fått kontroll på markedet, sier Østre. – Omfattende internasjonale studier viser at det over tid er lite penger å tjene på å organisere de offentlige tjenestene etter konkurranseprinsippet, mener professoren. Kommunalminister og senter- partileder Liv Signe Navarsete avlyser hele debatten om ny kommunestruktur. – NHO bærer havre til en død hest. Det der kan de bare glemme, sier hun til Klassekampen. – I stedet for at folk på et kontor i Oslo skal tegne kommunenorge ovenfra, må vi modernisere kommunene nedenfra, mener kommunalminister Liv Signe Navarsete. Tekst: PER FLAKSTAD Synlige og stolte foreninger Fagforbundsukene i år starter 29. oktober og varer til 11. november. Hovedmålet er, som tidligere år, at Fagforbundet skal være synlig, nær og stolt. Da må de lokale foreningene markere seg både overfor egne medlemmer og overfor innbyggerne i sine kommuner, eller brukere og pårørende på sine institusjoner. I Gjesdal i Rogaland inviterte foreningen til medlemsmøte under Fagforbundsukene i fjor. De over 50 frammøtte fikk mat fra Jærkokken Heine Grov. Det var et populært tiltak.    PF 6 > Fagbladet 1/2012 Foto: Fagforbundet Gjesdal    Foto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonKON