I 2011 deltok omkring 4000 SKAmedlemmer på kurs. Målet vårt er at minst like mange skal delta i år.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Millionsatsing Fagforbundet har satset fem millioner kroner på en økonomimaster tilpasset økonomistyring i kommunal sektor. Når de første studentene uteksamineres til våren, overtar staten finansieringen. Side 28 ˇ€‹ Bevisstgjør databrukerne Hos Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) på Gjøvik handler det meste om hackere, sms-svindel og bevisstgjøring av norske databrukere. Side 32 ˇ€‹ Fokus: Relasjonsledelse En god leder vektlegger medarbeidernes positive handlinger og innsats, slik at de kjenner seg sett og verdsatt. Men det er også viktig at lederen har relasjonelt motª, og er ærlig og åpen nok til å ta opp saker som kan være ubehagelige, skriver Jan Spurkeland. Side 36 Hacking og overgrep på nett Hvem som helst kan bli rammet av datakriminelle. Ved Tvedestrand og åmli videregående skole i Aust-Agder får elever som er i trøbbel hjelp. Skolen satser også mye på å forebygge digitale problemer. Side 30 Fagbladet 1/2012 > 27 Illustrasjonsoto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonKON