Kontor og administrasjon 18 millioner til yrkesfaglige stipend Det er foreløpig satt av 18,5 millioner kroner til Fagforbundets yrkesfaglige stipendordning for 2012. – Vi er glad for ordningen som gir Fagforbundets medlemmer til sammen over 18 millioner i stipend når de tar yrkesfaglig utdanning. Ved siden av kurs og utdanninger er dette det viktigste yrkesfaglige tilbudet til våre medlemmer, sier avdelingsleder Fredrik Hellstrøm i Seksjon kontor og administrasjon. Han presiserer at det er viktig å søke stipend mens utdanningen fremdeles pågår for å komme i betraktning.    MoS Veileder i sosiale medier Difi har laget en egen veileder i sosiale medier som kan brukes i kommunene og i annen offentlig forvaltning.    MoS Fødselshjelper for offentlig økonomimaster Fagforbundet har satset en masterutdanning i offentlig    ningen. Et mål har vært å øke    etter at kommunalskolen ble og kommuneøkonomers formillion kroner i året de siste    bund (NKK) som er fødsels-    har vært noen utdanning i offem årene på å utvikle en    hjelpere for masterutdan-    fentlig økonomistyring i Norge ledelse og finansforvaltning på Høgskolen i Hedmark. Fra høsten overtar staten finansieringen. Det første kullet er klar for mastereksamen til våren. Dermed overtar staten finansieringen av det populære studiet. For tida er det 160 studenter som går på masterstudiet. Nye kull blir tatt opp hver høst. Økt kunnskap Det er Fagforbundet, Høgskolen i Hedmark og Norges kemner- kompetansen i kommuneøkonomi, og å stå imot presset om å innføre forretningsbaserte regnskapssystemer fra privat næringsliv i kommunene. Økonomisk motor lagt ned for noen år siden. – NKK har lenge ønsket å starte en slik utdanning, men bare Fagforbundet har hatt økonomiske muskler til å realisere det, sier Arnfinn Ihle som er en av initiativtakerne sammen med Fagforbundets leder Jan Davidsen, professor – I stedet for et regnskapssystem for høyest mulig avkastning på investert kapital, er    Bjarne Jensen ved Høgskolen i Han framholder at det ikke vi opptatt av å beholde et kommunalt pengeregnskap som er innrettet for at skattepengene brukes til best mulig tjenester for innbyggerne, sier rådgiver Arnfinn Ihle i Fagforbundet. Hedmark og generalsekretær Asbjørn O. Pedersen i NKK. Stipend Studiet «Master i offentlig ledelse og styring – fordypning i økonomi, regnskap og finansiering» er en del av Høgskolen i Hedmarks ordinære studieprogram. Det er derfor ingen betaling for selve studiet, ut over semesteravgift. Studentene må selv dekke utgifter til pensum, reise og overnatting i forbindelse med samlingene. Medlemmer av Fagforbundet kan søke stipend fra forbundets yrkesfaglige stipendordning. Søknadsfrist for nytt opptak HØGSKOLESATSING: Det er viktig med en økonomiutdanning tilpasset offentlig sektor, mener samarbeidspartnerne for ny økonomimaster. F.v.: SKA-leder Gerd Eva Volden, professor Bjarne Jensen, dekan Svein Inge Sunde på Høgskolen på Rena, rådgiver Arnfinn Ihle og avdelingsleder Fredrik Hellstrøm. til høsten er 1. mars. Nettadresse: www.hihm.no/mpa/okonomi Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Les mer på difi.no eForvaltnings- konferanse 2012 Er det grenser for hvor automatisert og selvbetjente vi kan gjøre forvaltningen? Automatisering av beslutninger er hovedtema når Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, EL & IT-forbundet og Universitetet i Oslo inviterer til eForvaltningskonferanse 15.–16. februar i Oslo kongressenter. MoS 28 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON