Rekordår for slettmeg.no Datatilsynets hjelpetjeneste slettmeg.no har hatt rekordstor pågang fra folk som ønsker hjelp til å få slettet profiler som er misbrukt på facebook og andre nettsteder. November var spesielt hektisk med 728 henvendelser fra publikum som har funnet uønsket informasjon om seg selv på nett. Dette er en dobling i forhold til samme periode året før, opplyser Datatilsynet, som så langt har stått for driften av denne populære tjenesten. Slettmeg.no ble ikke sikret videre finansiering i statsbudsjettet før jul. Det førte til sterke reaksjoner blant dem som er avhengig av å få slettet sjikane på nettet. Etter dette har NorSis (Norsk Senter for Informasjonssikring) tatt initiativ til å drifte hjelpetjenesten innenfor sitt eget budsjett.    MoS Åpne kommunedører Kongsvinger og Porsgrunn er kåret til landets mest åpne kommuner. Begge fikk 17 av 18 mulige poeng i Presseforbundets åpenhetsindeks som ble lagt fram før jul. Vel halvparten av Norges 430 kommuner gir ingen informasjon om allmennhetens rett til innsyn i kommunale dokumenter gjennom offentlighetsloven. Det viser Åpenhetsindeksen 2011, utarbeidet av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Varierer mye Kommunene i Sogn og Fjordane har det beste gjennomsnittet i landet, utenfor Oslo, med 10,5 poeng. Svakest er Gildeskål kommune i Nordland, med bare ett poeng. Kommunene i de tre nordligste fylkene er de minst åpne. Finnmark kommer dårligst ut med bare 6,5 poeng. Undersøkelsen har lagt vekt på mange kriterier, blant annet om postjournalene publiseres på hjemmesiden, om brev i postlisten er nedlastbare, og om kommunen har vedtatt åpne møter i kontrollutvalget. Publiserer de politiske saksdokumenter på nett, og er de ansattes ytringsfrihet fastslått i reglement, er blant spørsmålene kommunene har svart på. 69 prosent av norske kommuner mangler tydelige bestemmelser om at ansatte som utgangspunkt har full ytringsfrihet. 56 prosent mangler søkefunksjon for dokumenter i postjournal. Store og åpne Store kommuner scorer gjennomgående høyere på indeksen enn mindre kommuner. Gjennomsnittet for alle kommunene er 8,55 poeng. Resultatet i undersøkelsen rimer med erfaringene på Fagforbundets rådmannskonferanse i fjor, der åpenhet var et av temaene. Små kommuner med få ressurser har vanskeligere for å oppfylle offentlighetslovens krav. Tekst: MONICA SCHANCHE VIKTIG FAG: – Engelsk er viktig for både reiseliv, kontorfaget og IKT, sier leder Karin Lund i Faglig råd for service og samferdsel. Vil beholde engelsk på yrkesfag Faglig råd for service og samferdsel vil ikke skjære ned på engelskundervisningen innenfor sitt område. – Engelsk er spesielt viktig i reiselivsfaget. Det gjelder også kontorfaget og IKT. Derfor må vi beholde engelsk i det omfanget vi har i dag, sier leder Karin Lund i Faglig råd for service og samferdsel til Fagbladet. Før jul var hun i møte med kunnskapsminister Kristin Hal- vorsen for å gi innspill til å utvikle fagene. Karin Lund, som også er rådgiver i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon, arbeider daglig med utvikling av yrkesfaglige tilbud. Hun syns kombinasjonen to år på skole og to år i lærebedrift, som ble innført med Kunnskapsløftet, fungerer bra, og ser ingen grunn til å gå bort fra den modellen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 1/2012 > 29 fbaargang2012 fbseksjonKON