utfordringer. Skarheim er godt forberedt på oppgaven med bakgrunn både fra privat næringsliv og forsvaret. Han holder jevnlig kurs i datasikkerhet i regi av Fagforbundet og Fagakademiet, og tilpasser datasikkerhetskurs for elevene på Tvedestrand og Åmli videregående skole. – Jeg forteller om hvilket arbeid vi legger ned for å gjøre deres hverdag så trygg og sikker som mulig, slik at de kan konsentrere seg om det som er viktig på skolen. Jeg forteller dem om våre brannmurer mot inntrengere, og hva vi gjør for å beskytte dem på skolen. Troskyldige øyne – Det er viktig å være våken. Ha en maskin som er oppdatert med alle sikkerhetsoppdateringer, og ikke minst høre på oss når vi prøver å hjelpe dem. Elevene ser med troskyldige øyne og klikker ja til alt som popper opp. For meg er det viktig å lede elevene inn i dataverdenen på en trygg måte, sier Skarheim. Eleven som ble uthengt på porno-nettsidene har gitt IKT-koordinatoren lov til å bruke hennes opplevelse når han holder sikkerhetskurs, så lenge han ikke oppgir navn. – Problemene oppstår hjemme når elevene ikke er beskyttet av skolens brannmur. Det samme gjelder ansatte i kommunene når de tar med seg pc-en ut av kontoret, advarer Skarheim. Han har følgende appell enten du er elev eller yrkesaktiv: – Sørg alltid for å ha maskinen så oppdatert som mulig med alle sikkerhetsoppdateringer og brannmurer aktivert. Det gjør det vanskeligere for hackerne å bryte seg inn på din maskin. IKT-koordinator Tormod Skarheim gjør mer enn å redde elever ut av knipe. For tiden tester han et system fra IKTAgder som kan stenge ute sosiale medier i skoletida. IKT-Agder IKS eies av tre kommuner og Aust-Agder fylkeskommune som har ansvar for videregående opplæring. Nå har det interkommunale selskapet utviklet et nytt program som skal gi bedre læringsmiljø. I en 24 timers-test på skolenettet 8. desember DATASIKKER SKOLEHVERDAG: IKT-koordinator Tormod Skarheim i Agder trygger elevenes datahverdag og tester ut nytt program som sender facebook på gangen i skoletida. i 2010 ble det registrert at elevene hadde klikket seg inn på YouTube mer enn 30.000 ganger. Det er omtrent like mange ganger som de var inne på fagprogrammene Fronter og Its learning i samme tidsrom. – For tida tester jeg ut programmet StudentAccess på de to skolene der jeg jobber. Hvis vi ser at elevene er inne på sider som strider mot skolereglementet, kan vi stenge tilgangen, forteller Skarheim. Facebook på gangen Det nye programmet kan blokkere sosiale medier som facebook, twitter og spill. Særlig under eksamen er det greit å kunne kontrollere hvilke sider elevene har tilgang til. – Det hender jeg blir kontaktet av elever som selv ber oss om å stenge facebook i skoletimen, så de ikke blir fristet til å klikke seg inn. Med StudentAccess får lærerne et redskap de har ønsket lenge; kontrollen tilbake i klasserommet og mer oppmerksomme elever i undervisningen, sier Tormod Skarheim til Fagbladet. Med dagens it-systemer er det ikke teknologien, men brukeren som har det største ansvaret for datasikkerheten. Tekst og foto: MARTINE GRYMYR 32 > Fagbladet 1/2012 UTSATT: Hvem som helst kan bli rammet av datakrimininelle. Det gjelder å være på vakt mot angripere som enten frister, skremmer eller inngir tillit. fbaargang2012 fbseksjonKON