Sikkerhetstips for virksomheter og kommuner For at sikkerhetsarbeidet skal prioriteres, må det forankres i ledelsen og bli en naturlig del av hverdagen. Vedta interne sikkerhetsregler slik at de ansatte vet hvordan de skal forvalte bedriftens verdier på en trygg måte. Kjenn din informasjon og beskytt viktig informasjon. Enhver virksomhet bør gjøre en verdivurdering av informasjonen og til enhver tid beskytte den i henhold til hvor viktig den er. Gjennomfør risikovurdering for å avdekke hvor dere er sårbare. Gjennomfør opplæring og skap gode holdninger ved å lære opp de ansatte og bygge opp en god sikkerhetsstruktur i virksomheten. Lag og øv på en beredskapsplan. Vær beredt på både brann, virusangrep og uhell, og hvordan komme tilbake til normalsituasjon så raskt som mulig. Vurder om du skal gjennomføre en sikkerhetseller penetrasjonstest. Dette kan avdekke faktiske sårbarheter. I 2005 passerte datakriminalitet narkotika i global omsetning. I dag er tallet fordoblet. – Før var penger motivet, vi ble helst svindlet av kriminelle. Nå kan du bli angrepet av hvem som helst, kanskje noen som ikke liker deg, og som er ute etter å ta deg, forklarer seniorrådgiver Hans Marius Tessem ved Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), og får støtte av sin kollega seniorrådgiver Vidar Sandland. – Når du er på internett, er du samtidig på det mest kriminelle stedet i verden, sier Sandland. Informasjonssikring Sammen med en gruppe på fem rådgivere jobber Tessem og Sandland for å gjøre informasjonssikring til en natur- lig del av hverdagen, både for privatpersoner, kommuner og bedrifter. – Vi blir veldig ofte bedt om å holde foredrag i kommuner, og det blir stadig flere forespørsler, sier Tessem. Mange sikkerhetshull De har begge inntrykk av at norske kommuner jobber aktivt for å bedre datasikkerheten. Likevel er det forskjeller. – Det blir fort et ressursproblem, de store kommunene er også gjerne de som er flinkest, sier Sandland. – Vår rolle er å pirre kommunene. Vi reiser rundt og viser for eksempel hvordan en hacker jobber, forklarer han. > Fagbladet 1/2012 > 33 Illustrasjonsfoto: Dag Jensse/Samfoto fbaargang2012 fbseksjonKON