LETT Å LURE: Med noen enkle grep kan hvem som helst utgi seg for å være en du stoler på. Her har rådgiverne ved Norsis sendt ut en tekstmelding, som tilsynelatende kommer fra Netcom. Å se forskjell på den ekte og den uekte meldingen krever stor våkenhet. INNSPILL Mistanken ble bekreftet Fagforbundet vet lite om skatteoppkrever-/kemneransattes virkelighet. Først er det greit å vite at en skatteoppkrever driver skatteinnkreving. Det som er sakset fra andre artikler om innkrevingsresultatene og at dette er en kommunal oppgave, er riktig. Fagforbundet engasjerte seg i slike spørsmål i 2004. Privatisering har vært lite aktuelt, mens statlighetsgjøring var et tema, noe som klart er skrinlagt. Derfor blir det galt å nevne rasjonalisering og privatisering som den samme trusselen. Må forresten rasjonalisering være farlig? Det er riktig at skatteoppkrevere har høy scor på kundebehandling og tilgjengelighet, men vet Gerd Eva Volden egentlig hvilken kompetanse det kreves av de ansatte her? Er det derfor så sikkert at de som jobber nesten alene har en like god hverdag som de i større miljøer? Min forvirring ble total når Gerd E Volden i nest nederste avsnitt i seksjonslederen i Fagbladet nr. 11/2011 (side 38) skriver: «Nedbygging av fagkompetanse i små miljøer kan skade hele samfunn. Forsvinner en del kompetanse fra mindre tettsteder, vil dette kunne nedbygge også kompetanse som frivillige lag og foreninger benytter seg av.» I siste avsnitt står at Fagforbundet, også i 2011 (nå er det november), ønsker kommunale skatteeksperter og skatteoppkrevere der vi bor. Dette virker for meg mer som en generell betraktning uten tanke på virkeligheten, og på ingen måte et forsøk på å ivareta Fagforbundets medlemmer på slike arbeidsplasser. Helge Kolstad, mangeårig medlem SIKKERHETSTIPS FOR ALLE: • Ha grunnsikkerheten i orden, altså oppdaterte datapro- grammer og antivirusløsninger. • Bruk forskjellige passord til for- skjellige tjenester. Å huske forskjellige passord til alle netttjenester er vanskelig, men lag et system hvor du bytter ut en bokstav og et tall i det samme passordet. • Vær skeptisk med alle lenker som sendes til deg. Ofte prøver en angriper å lure deg inn på en side angriperen har kontroll på, hvor du kan bli forsøkt fralurt sensitiv informasjon. • Ikke stol blindt på informasjon som sendes til deg. Det er enkelt å forfalske en e-post eller tekstmelding slik at det ser ut som den er sendt til deg fra noen du stoler på. – Det å tenke sikkerhet må bli til en ryggmargsrefleks. Det er ikke noen angrefrist på internett. Det du har publisert vil alltid ligge der, sier Sandland. Enkelt å angripe Rådgiverne peker på at dataangrep i dag krever så lite teknisk kunnskap at så å si enhver databruker kan stå bak. De velger å bruke betegnelsen angriper framfor hacker, fordi det kan være både en venn, kollega eller et medlem av familien som står bak. – Potensielle angripere har vokst til omtrent like mange som kan bruke en pc. Hver enkelt av oss er mye mer tilgjengelig enn før, og det er informasjonen om oss også. Hvis noen skal gjøre et angrep på en kommune, kan de enkelt bruke informasjon om den enkelte ansatte, forteller Tessem. Et angrep kan være at noen stjeler passordet og brukernavnet ditt, at de tar over kontrollen av PCen din, eller at de bruker deg som en vei videre for å gjøre skade andre steder. Norsis deler angrepene inn i tre metoder: fristelser, skremsel eller tillit. – Fristelser kan være tilbud om gratis programvare, tv, spill eller liknende. Det er også vanlig med e-poster som oppgir at du har vunnet et stort pengebeløp. Skremsler fungerer gjerne ved at du får beskjed om at du har virus på maskinen din, hvor du så får tilbud om å installere et antivirusprogram. De som spiller på tillit, er de som er vanskeligst å beskytte seg mot, fordi man tror man kjenner avsenderen, og dermed forsvinner skepsisen, forklarer rådgiverne. Vær våken Sandland og Tessem sammenligner databruk med det å kjøre bil. Sistnevnte krever ordentlig opplæring. – Vi er blitt veldig flinke til å beskytte oss med brannmur og antivirus, og tror at vi er trygge. Ja, det gir deg en basissikkerhet, men god sikkerhet krever også mer av brukeren, sier Sandland. Likevel ønsker ikke rådgiverne å skremme noen fra å være databrukere. – Bruk det som fins, men vær våken, er rådet fra Tessem. Fagbladet 1/2012 > 35 fbaargang2012 fbseksjonKON