Seksjonsleder NYTTIG: Ansatte i merkantile stillinger innenfor helse, skoler og kommuner var interesserte deltakere på webkurs i regi av SKA Akershus. Trygg på web Bli trygg på verdensveven. Det er målet når Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) arrangerer «Trygg på web»-kurs for merkantilt ansatte. En rekke kurs er holdt i høst, og flere kommer til våren. SKA-leder Beate Kongsrud i Akershus inviterte kontoransatte medlemmer i sykehus, skole og kommuneadministrasjon til kurs før jul. Innleder var Tor Gunnar Øverli fra Avinett AS, som gikk grundig inn i hvordan verdensveven er bygget opp, med domener i et stort spindelvev, og trendene framover. – En viktig trend er ikke bare hva du kan og vet selv, men hva du deler, sa innlederen. – Obama vant president- valget i USA, mye takket være at han behersket sosiale medier. Her hjemme ser også topp-politikere betydningen av å være på sosiale medier. Innlederen pekte også på en del forsiktighetsregler og farer på nettet. – Vær obs når du skriver kredittopplysninger på internett: Se etter s-en i https i url-feltet. Den siten overfører informasjon sikret og kryptert. Med bare http kan opplysningene fanges opp av andre, advarte Øverli.    MoS Frokostmøte med IKT-ansatte Prosjektleder for høgskolesatsingen i Fagforbundet, Marit Wahlstedt, og leder Odd Erik Asphaug i Faggruppe IKT var invitert til frokostmøte hos Fagforbundet Oslo 25. november. Deltakere var it-folk fra videregående skoler, spesialisthelsetjenesten og kultur. De to presenterte Fagforbundets høgskolesatsing, og faggruppens arbeid. – Vi fikk blant annet en nyttig diskusjon om problemer med utdatert utstyr, sårbar bemanningssituasjon og lav lønn for kompetente it-ansvarlige på skolene, skriver Odd Erik Asphaug i et nyhetsbrev fra faggruppe IKT.    MoS Fagdag for sekretærer Lov og vett i håndtering av e-post, og hvordan hører og oppfatter vi det som kommuniseres? Det er to av temaene på fagdag for sekretærer og kontoransatte 9. februar i Fagforbundets lokaler, Keysersgate 15 i Oslo.    MoS Kvalitet krever faglig påfyll Vi skriver januar 2012, og Seksjon kontor og administrasjon (SKA) forbereder seg på stor aktivitet i året som kommer. Det blir fint å ta fatt på det viktige arbeidet som Fagforbundet gjør for medlemmene. Godt nytt år alle sammen. Seksjon kontor og administrasjon vil, i år som tidligere, at så mange som mulig av dere skal få tilbud om minst et relevant kurs eller utdanningstilbud fra Fagforbundet. SKA både sentralt og lokalt må bidra slik at det blir et bredt spekter av tilbud; alt fra fagdager til kurs av lengre varighet og til masterstudier. Utdanning er viktig, men ikke alle føler at de har tid eller kapasitet til lange studier. Da er et kurs på en til to dager et godt alternativ. SKA arrangerer derfor kurs på ulike nivåer. I 2011 deltok omkring 4000 SKA-medlemmer på kurs. Målet vårt er at minst like mange skal delta i år. I fagforeninga kan du selv gi innspill til hva som kan gjøres lokalt. Dersom disse ønskene også målbæres inn til seksjonsstyret i fylkene, kan stor etterspørsel utløse regionale kurs arrangert av fylkeskretsene. Fagforeningene og fylkene må legge sine arrangementer og kurs inn i kalenderen på nett, og du må logge deg inn på nettportalen og holde deg informert. På nasjonalt nivå er det SKA sentralt som arrangerer kurs og konferanser. Disse blir alltid annonsert på nettsidene til Fagforbundet. I 2011 deltok omkring 4000 SKA-medlemmer på kurs. Målet vårt er at minst like mange skal delta i år. Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger etter at medlemmene har vært på kurs eller konferanser. Og vi får mange innspill om endringer og nye tiltak. Jeg vil oppfordre dere til å komme med disse innspillene direkte til de seksjonstillitsvalgte i fagforeninga. Det er de som er nærmest til å gi deg et tilbud, og der kan du som SKA-medlem generere aktivitet lokalt. GERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 1/2012 Foto: Monica Schanche fbaargang2012 fbseksjonKON