Kvinnene mobiliserer i Tunisia ENKELT: – Klikk bare her, sier libanesiske Mirna Mneimneh (t.v.) til Raja Ben Sabeur fra Tunisia, som gjerne vil være med på facebookrevolusjonen i sitt eget land. Tok del i eRevolusjonen Den såkalte arabiske våren startet i Tunisia i januar 2011. «Sjasminrevolusjonen» ble den første i området, med Egypt hakk i hæl. Sosiale medier ble en viktig del av opprøret. Ved hjelp av mobiltelefoner og de nye mediene, greide folk å få ut bilder og videoer som kunne dokumentere militærets og politiets vold mot demonstranter og streikende. Stedet der alt begynte var utenfor LOs hovedkvarter i Tunis. Bildene derfra ble kjent for verden fordi noen av de tillitsvalgte ble igjen inne på kontoret og kunne filme i skjul at protestene ble forsøkt slått ned rett utenfor døra. Delte erfaringer I begynnelsen av november møttes 50 tillitsvalgte og informasjonsfolk fra Tunisia, Marokko, Libanon og Algerie i regi av PSI (Public Services International) til medietrening og erfaringsutveksling. – Før jeg kom hit, hadde jeg ikke e-postadresse engang. Men det er jo så lett å bruke de nye mediene! Den siste dagen fikk jeg hjelp til å lage facebookkonto. Revolusjonen har vist oss hvor mye sosiale medier kan forandre. Jeg vil være med, sa Raja Ben Sabeur, medlem i det tunisiske helsearbeiderforbundet. Fagforbundet deltok også på denne samlingen, som var PSIs første Communicators’ Action Network for Nord-Afrika og Midtøsten. Målet var å få fram historiene til særlig kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte som står fremst i kampen for like rettigheter til alle. PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL Fagforbundet er tilknyttet internasjonalen PSI, som har over 20 millioner medlemmer i 650 forbund i 148 land. Les mer, og se video og bilder på www.psi-can.org Selv om de offisielt sier at de ikke vil forandre på noe, har de samtidig gått ut med at kvinner burde si opp jobben for å få ned arbeidsløsheten. SAMIRA HIZAOUI og med islamistpartiet Ennahda oppfordret kvinner til å stille til valg. Under valgkampen var dette politisk korrekt, men bare tida vil vise om ting virkelig er endret i praksis. Frykter tilbakeslag Samira Hizaoui er skuffet over valgresultatet. Islamistpartiet Ennahda ble valgets vinner, og fikk som største parti fordel av at andre partier mistet mandater på grunn av valgfusk. De høstet også mange sympatistemmer på å ha overlevd alle årene med undertrykking under diktaturet. Nå sitter de i regjering, og arbeider med ny grunnlov. – Vi er mange som er urolige for at Ennahda skal innføre kvinnefiendtlige lovendringer, og vi må være på vakt. Selv om de offisielt sier at de ikke vil forandre på noe, har de samtidig gått ut med at kvinner burde si opp jobben for å få ned arbeidsløsheten. Hvis PTT hadde vunnet, ville vi ha sikret kvinner retten til arbeid, sier hun. Mangfoldige ytringer I ukene etter valget oppsto det bråk ved flere læresteder. På en høgskole i hovedstaden krevde islamistiske studenter kjønnsdelte klasser og ansiktsdekkende slør for kvinnelige studenter. Samme dag som vi treffer Samira Hizaoui, demonstrerer hundrevis av kvinner med og uten slør foran rådhuset i Tunis mot angrepene på kvinners frihet, og møtes av aggressive, unge menn som har stemt på Ennahda. – For PTT innebærer ytrings- og kulturell frihet også klesfrihet. Det bør være opp til den enkelte kvinne hvordan hun vil kle seg. Ennahda har drevet valgkamp på saker som hører hjemme i privatlivet, sier Samira Hizaoui, som allerede har begynt å tenke framover mot neste valg. – Da skal vi sørge for å bli valgt også, smiler hun. 48 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON