Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Sarpsborg feiret 100 år DANSEGLEDE: Stor overvekt av kvinner la ingen demper på dansegleden under hundreårsfesten. Her er Reidun Elverum og Eva Derbakk i full sving. Sarpsborg er ikke så opptatt av hvem som kom først, så lenge det ikke var Fredrikstad. Fredag 11. november kunne Fagforbundet Sarpsborg feire hundre år med et storslagent selskap på Grålum. Før dem er det bare tre andre avdelinger som har bikket et helt århundre. Knuffingen med nabokommunen er for ordens skyld helt harmløs, og for sarpingene er det hundreårsjubileet som er viktigst. Jubileumsfesten samlet 200 medlemmer, og blant gjestene var forbundsleder Jan Davidsen og tidligere LO-leder og nåværende styreleder i AOF Sarpsborg-Halden og indre Østfold, Yngve Hågensen. Totalt har foreningen 3570 medlemmer, i både kommune og privat. Og de blir stadig flere. Og på spørsmål om de har tro på et framtidig 200-årsjubileum, er ikke sarpingene i tvil. – Vi regner med å være med der også. Vi har jo allerede laget menyen! For øvrig er Fredrikstad avdeling nummer 13, og levner med det liten tvil om hvem som kom først. Tekst: Martine Grymyr Jubileumsfest på Losby gods Fagforbundet Ahus hedret sine jubilanter med 40 års medlemskap i LO, 25 års medlemskap i Fagforbundet og 25 år som tillitsvalgt i Fagforbundet for sjuende året på rad på Losby gods i slutten av november. Det var totalt sju medlemmer som var 40-årsjubilanter og 26 medlemmer med 25-årsjubileum i Fagforbundet 369 på Ahus i år. De som ikke var til stede, får tilsendt diplom og merke i posten. Tekst: Elna Knutsen 25-årsjubilantene ved Ahus. 40-ÅRSJUBILANTER: Foran f.v.: Harald Carlsson, Terje Larsen, Inga-Lill Karlsen, Berit Wandaug Iversen. Bak f.v.: Thor Rune Olsen, Jan Ingebretsen, Mimmi Madsen, Aud Greaker, Lisbeth Ørebæk. 25-ÅRSJUBILANTER: Foran f.v.: Anne-Lise Hansen, Hilde Strand Carlsson, Lisbeth Johansen, Edel Feldt, Marit Karlsen. Bak f.v.: Helge Antonsen, Thorleif J. Brønn, Lillian Gillingsrud, Hans Petter Snellingen, Rune Jakobsen, Hanne Irene Johansen, Rolf Pettersen, Laila Holm, Torill Kvame, Arnhild Andresen, Oddvar Ek. Jubilanter i Østfold Ved Sykehuset Østfold har Fagforbundet feiret sine medlemmer med 40 års medlemskap i LO og 25 år i Fagforbundet.    Tekst: Christin A. Löfman Fagbladet 1/2012 > 55 Foto: Jon Dahl Syversen Kristine Gjengedal har vært tillitsvalgt i 25 år. Gudrun Olsen har 40 års medlemskap i LO. fbaargang2012 fbseksjonKON