Siden sist Slutter som enhetsleder etter manglende anbud Lav kontingent for pensjonister Kontingenten i Fagforbundet for pensjonister for 2012 er på 418 kroner, og faktura kommer i begynnelsen av februar. Uføre- og alderspensjonister betaler kontingent bare en gang i året. Innbo- og løsøreforsikringen og Fagforbundets stønadskasse inngår i beløpet. De blir også meldt inn i Norsk Pensjonistforbund sentralt, og får dermed bladet deres, Pensjonisten. Det året medlemmet fyller 76 år, er det fritatt for kontingent, men beholder alle rettighetene sine i Fagforbundet.    PF Barnevernslederen i Røyken slutter som enhetsleder etter at Fagbladet.no dokumenterte at kommunen kjøpte inn konsulenttjenester for millioner uten anbud. I tillegg risikerer kommunen et større gebyr fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Bakgrunnen er innkjøp av saksbehandlingstjenester fra Barnevernkompetanse AS, som ikke ble lagt ut på anbud. Disse utgjorde 1.872.431 kroner i 2011, mens det for perioden 2007–2010 dreide seg om drøyt halvannen millioner kroner. Skal på anbud Ifølge Lov om offentlige anskaffelser skal innkjøp av varer og tjenester for over en halv million kroner ut på anbud for å sikre best mulige anskaffelser og motvirke korrupsjon. Den som unnlater å lyse ut oppdrag, risikerer en bot på opptil 15 prosent av kontraktsummen. Rendyrker stillingen Som en følge av saken fratrer Knut Magnus Myrvold stillingen som enhetsleder. – Han ønsker ikke å fortsette som øverste leder, men vil rendyrke sin stilling som barnevernssjef. Som den glimrende fagmannen han er, er vi glad for å få rett mann på rett sted, sier Helga Tharaldsen, kommunalsjef i Røyken kommune. Beklager Ifølge barnevernsleder Knut Magnus Myrvold var tjenestekjøpet nødvendig på grunn av en kollektiv sykmelding på slutten av 2010. I tillegg var tidspresset så prekært at en tidkrevende anbudsprosess ville medført at åtte saksbehandlerstillinger ble stående udekket. – Dette gikk galt, og det endte med en regning på to millioner kroner. Det hele er veldig beklagelig, sier Myrvold. Tekst: VEGARD VELLE Les flere barnevernssaker på fagbladet.no På markedsjakt NHOs årskonferanse er over. De store temaene var tvangssammenslåing av kommuner og flere private, kommersielle selskap til å utføre velferdsoppgavene. Konferansen hadde fått den misvisende tittelen Alle gode krefter. Medieoppslagene var nok ikke helt i samsvar med det NHO-sjef Bernander hadde sett for seg. Elitenes kommunereform, sto det i avisen Nationen. Klassekampen følger opp med Selv Høyre og Frp vender ryggen til Bernanders kommunesammenslåing. Fagforbundet håper at Senterparti-leder Liv Signe Navarsete får rett når hun slår fast at NHO kan glemme kommunetvang så lenge Norge har rødgrønn regjering. NHOs hovedmotiv for sammenslåing er åpenbar; større og færre kommuner betyr større marked for det private næringslivet når de skal legge inn anbud på de offentlige tjenestene. Derfor må utspillet om kommunereform ses i sammenheng med diskusjonen vi har om konkurranseutsetting og privatisering. På årskonferansen presenterte NHO nok en gang feil tall. Denne gangen var det gale påstander om ukontrollert «Realiteten er at det offentlige forbruket utgjør en stadig mindre andel av den totale norske økonomien.» vekst i offentlig sektor som ble brukt for å belegge krav om mer privatisering. Tall som ble tilbakevist av statsminister Stoltenberg og senere av tankesmia Manifest analyse. Realiteten er at det offentlige forbruket utgjør en stadig mindre andel av den totale norske økonomien. Jeg ser at de kreftene som NHO representerer ikke lar seg avskrekke av fakta. Meningsmålingene viser at det kan gå mot regjeringsskifte i 2013, om det ikke skjer noe. Det er derfor på tide at den rødgrønne regjeringen tar gode grep, som tydelig viser de politiske forskjellene. Det handler blant annet om å rydde opp på sykehusene og bedre hverdagen for de altfor mange fattige, ikke minst de fattige barna. Regjeringen må erkjenne at kommunene trenger mer ressurser for å gi den offentlige velferden folk forventer og har behov for. Da må vi prioritere å styrke fellesskapet foran enda sterkere økning i vårt materielle forbruk. På dette området ville det være utmerket om virkeligheten blir slik NHO påstår at den er; en offentlig sektor i vekst. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM