TOMME HUS: Da fisket tok slutt, forsvant også livsgrunnlaget for en stor del av byens befolkning. Barna lider Glade barn i lek i skolegården gir håp om at det fins ei framtid i Maniitsoq. De ansatte på Atuarfik Kilaaseeraq, byens barne- og ungdomsskole forteller en annen historie. – Stemningen i byen er nedtrykt, mange er arbeidsløse, og vi har mange barn som lider under dette, sier skolens inspektør Elna Heilmann. Hun fortsetter: – Bare halvparten av elevene som går ut av tiende klasse på byens ungdomsskole fortsetter på videregående, og over ti prosent av avgangselevene blir bare gående uten å gjøre noe. Håpet er lysegrått Mange av Maniitsoqs 2800 innbyggere håper at aluminiumsgiganten Alcoas ambisiøse planer skal bli en realitet. Kort fortalt er det å bygge opp et aluminiumssmelteverk som kan gi jobb til 900 mennesker når det står ferdig. I anleggsfasen, som antas å ta fem år, er det snakk om jobb til 3000. Om anlegget blir en realitet er foreløpig usikkert, men mange mener at byen ikke har noe valg. En av dem er Jens Møller, leder av Maniitsoqs ervervsråd. Den røslige dansken har oppgaven med å få i gang ny næringsvirksomhet i byen. – Vi jobber ut fra to alternativer: Én at Alcoa kommer. To at Alcoa kommer, men at det tar lang tid. Smøretur for ungdommen Da Alcoa-planene kom på bordet i 2007, var det snakk om å starte anleggsarbeidet innen to år. Nå er det foreløpig utsatt til 2013. I mellomtida står alt annet på vent – mens det jobbes hardt i kulissene. Sist sommer var byens tiendeklasse på «smøretur» til Alcoas anlegg på Island, alt betalt av Alcoa. En av de unge som foreløpig har valgt å bli, er Bjørn Kreutzmann (21). – Jeg håper det blir noe av planene. Nå skjer det ingen ting her, sier den unge bakeren. Må ta mer hensyn til folk – Nordområdepolitikken har fokus på olje, gass og mineraler, men hvis vi skal få levedyktige samfunn i nord, trengs også kommunale tjenester innenfor helse, skole og barnehage, sier leder i Fagforbundets nordområdeutvalg, Odd Haldgeir Larsen. Han mener hensynet til folk og samfunn ikke er godt nok ivaretatt i regjeringens nordområdemelding, Fagforbundet har inngått en treårig samarbeidsavtale med Universitetet i Nordland. Initiering og samarbeid om relevante forskningsprosjekter og samarbeid om å utvikle tverrfaglige idédugnader er en del av avtalen. Les mer på www.fagforbundet.no Tøft å gi motstand Men langt fra alle tror at et gigantisk smelteverk vil være redningen for det tidligere fangst- og fiskersamfunnet. Bjarne Ababsi Lyberth leder motstandsgruppa mot aluminiumsverket. – Vi beskyldes for å være mot utvikling fordi MOTSTANDER: Bjarne Ababsi Lyberth leder motstandsgruppa mot aluminiumsverket i Maniitsoq. vi er motstandere av aluminiumsverket. Men vi tror på en mer bærekraftig satsing i mindre skala om Maniitsoq skal være et levende samfunn i framtida. – Problemet er at så lenge Alcoa-planene er uavklarte, er det umulig å få støtte til å utvikle alternative prosjekter. Dumper lønningene Noe av det som nå gir næring til motstanden, er Alcoas krav om at de skal bruke kinesiske arbeidere som jobber langt under minstelønn i anleggsfasen. Her setter Jess G. Berthelsen, leder i SIK (Grønlands LO) foten hardt og bestemt i bakken. – Det er en tidsindstilt bombe. Sier vi først ja til Alcoa, vil andre virksomheter komme og kreve samme dårlige avtaler når oljeproduksjon og gruvedrift starter, sier Jess G. Berthelsen. – Enten skal arbeiderne ha tarifflønn, ellers får de holde seg borte, sier fagforeningslederen. 12 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM