Vervekonkurranse – vinn tur til Angola! Fagforbundet Barneby har blitt en barneby med liv og røre – et godt sted å vokse opp for forsømte og foreldreløse barn. I tillegg har barnehagen og skolen blitt viktige forankringspunkter for mange barn i lokalsamfunnet. Dette har medlemmer, tillitsvalgte og ansatte bidratt med å få til. Fagforbundet ønsker å klare alle driftsutgiftene til Barnebyen, og for å klare det trenger vi minst 1000 flere faste bidragsytere. Det er nå det gjelder å spre budskapet om at verdiene våre omtanke, solidaritet og samhold strekker seg utover Norges grenser. Ordene er mer enn ord, de er bærende verdier som skaper forskjell i barns og sårbare familiers liv i et tidligere krigsherjet Angola. For å følge opp barnebyprosjektet vil det bli satt sammen en mindre delegasjon som skal besøke Barnebyen høsten 2012. To av plassene blir premier for de to fylkene som klarer å verve flest nye bidragsytere i januar-mars 2012. Stå på og la oss sammen klare målsettingen om 1000 nye bidragsytere! Ja, jeg vil støtte Fagforbundets barneby med kroner: 11602 44 17313 Mottakers kontonummer 00000 0000 3400 50,pr mnd via avtalegiro 100,pr mnd via avtalegiro 200,pr mnd via avtalegiro Valgfritt beløp over 200 kroner. Konto som skal belastes. Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betaling veres til fagforeningsleder som vider resender til fylkesleder. OOK KSTAVER. Kupongen fylles ut og lev Fornavn: .................................................................... Adresse: .................................................................... Postnummer: ............................................................. Telefon: ..................................................................... Sted/Dato: ................................................................ BBRUK BLOKKB BBO EEtternavn: ...................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Poststed: ............................................................................ E-post: ................................................................................ Underskrift: ........................................................................ AAvdelingsnr. Fagforbundet: ....... . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . SOS-barnebyer, Postboks 733 Sentrum, 0105 Oslo eeGiro.    714005 FFor denne avtalen gjelder de alminnelige vilkår for Avtale Fagbladet 1/2012 > 17 Verver: ............................................................ Telefon:.......................... FFoto: T. Weisser fbaargang2012 fbseksjonSAM