Blant annet bidrar godt drevne ventilasjonsanlegg og renhold av god kvalitet til å forebygge utvikling og forverring av luftveissykdommer.ª    Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Lovende treningsprosjekt Ved å legge inn en halvtimes treningsøkt i arbeidsdagen to ganger i uka, har renholderne i Modum kommune fått bedre helse og økt arbeidsevne. Når prosjektet er ferdig til høsten, må kommunen bestemme om treningen skal fortsette. Side 28 ˇ€‹ Litt for kort for Oslo vest Hybridbussen er noen centimeter for kort til å tilfredsstille Ruters nye lengdekrav, som nå går på millimeteren. Da hjelper det ikke at den bruker 25 prosent mindre drivstoff og har redusert utslippet med 75 prosent. Side 30 ˇ€‹ Felles løft for folkehelsa Det er ikke bare kommuneansatte i helsesektoren som kan bidra til bedre folkehelse, skriver fokusforfatteren. Utvikling og innføring av kvalitetsstandarder for andre yrkesgrupper kan få stor betydning for gjennomføring av samhandlingsreformen og folkehelseloven. Side 36 Ivrige kildesortere på besøk Søppeldynga er forlatt for godt. Nå er det kildesortering og gjenvinning som gjelder. I november strømmet både store og små for å ta det topp moderne anlegget Remiks i Tromsø i nærmere øyesyn. Side 33 Fagbladet 1/2012 > 27 Foto: Anita Arntzen fbaargang2012 fbseksjonSAM