Samferdsel og teknisk Unibuss-direktør avskjediget Den korrupsjonssiktede direktøren i Unibuss fikk før jul avskjed på dagen. Etter at direktøren slapp ut fra varetekt har det vært gjennomført drøftingsmøter i henhold til arbeidsmiljøloven før han i desember fikk avskjed. – Bakgrunnen for avskjeden er forholdene som ble avdekket i Unibuss i fjor høst, skrev styreleder i Unibuss, Cato Hellesjø, i en pressmelding. Direktøren var en av flere toppledere i Unibuss som ble pågrepet av politiet i begynnelsen av oktober i fjor og siktet for å ha mottatt store beløp i bestikkelser fra den tyske bussprodusenten MAN. Til sammen ti personer er siktet i korrupsjonssaken.    PF Vil beholde engelsk på yrkesfag Faglig råd for service og samferdsel vil ikke skjære ned på engelskundervisningen innenfor sitt område. Engelsk er spesielt viktig i reiselivsfaget. Det gjelder også kontorfaget og IKT. Derfor må vi beholde engelsk i det omfanget vi har i dag, sier leder Karin Lund i Faglig råd for service og samferdsel. Før jul var hun i møte med kunnskapsminister Kristin Halvorsen for å gi innspill til å utvikle fagene. Karin Lund, som er rådgiver i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon, arbeider daglig med å utvikle yrkesfaglige tilbud. Hun syns kombinasjonen to år på skole og to år i lærebedrift, som ble innført med Kunnskapsløftet, fungerer bra, og ser ingen grunn til å gå bort fra den modellen.    MoS GOD EFFEKT: Ved Modumheimen alders- og sykehjem har Ragne-Livi Kind Olsen (f.v.), Rabie Berisha, Inger Kjemperud og Sissel Midtskogen merket god effekt av de enkle treningsøvelsene. Trener seg til lavere sykefravær Ved hjelp av fysisk trening i arbeidstida skal renholderne i Modum kommune få bedre helse og økt arbeidsevne. Med støtte fra blant andre Fagforbundet og KLP startet Modum kommune våren 2010 et prosjekt for å kartlegge hvordan et målrettet treningsprogram kan bedre helsa og arbeidsevnen hos renholderne. – Prosjektgruppa har allerede gjennomført tre måneder med jevnlige treningsøkter, og vært igjennom grundige kartlegginger både før og etter. Mot slutten av 2012 regner vi med å ha resultatene klare, sier prosjektleder og fysioterapeut Randi C. Johansen ved Modum Felles Bedriftshelsetjeneste. Blant de 43 ansatte i renholdsavdelingen takket 30 ja til å være med i prosjektet. – De ble delt inn i to grupper, hvor 15 har deltatt i organisert trening i arbeidstida, og resten er i en kontrollgruppe som ikke trente. Vi skal måle dem opp mot hverandre, forklarer Johansen. Lavere sykefravær I 2009 var sykefraværet blant renholderne i kommunen på 10,5 prosent. Det er et tall prosjektleder Johansen håper å senke ved hjelp av trening. – Underveis i treningsperioden har renholderne sagt at dette virker, og at de kjenner at de mestrer jobben bedre. Ved siste måling hadde sykefraværet gått betydelig ned, men vi vet ikke sikkert om det skyldes treningen, forklarer prosjektlederen. Vanskelig å finne tid Det er armer, nakke, skuldre og rygg som er de vanligste problemområdene blant renholdere. En halvtime betalt trening to ganger i uka har gjort stor forskjell for de ansatte ved Modumheimen alders- og sykehjem, men når den organiserte treningsperioden er ferdig, er det opp til dem selv å finne tid. – De fleste vil gjerne fortsette, men utfordringen er å ta seg tid til det. Da er det bedre å ta et kvarter enn ingenting. Dette er veldig fine øvelser som gjør godt, og styrker både skuldre og armer, sier renholdsoperatør Ragne-Livi Kind Olsen. Verdt å fortsette Modum kommune vil ta den endelige avgjørelsen om den fysiske treningen fortsetter etter at prosjektet er avsluttet. – Hvis resultatene viser at dette er positivt, kan det være verdt å fortsette. Målet er også å få folk til å stå i jobben lenger, så dette er veldig spennende, sier prosjektleder Johansen. Tekst og foto: MARTINE GRYMYR 28 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM