Frisørsalonger utnytter lærlinger De store frisørkjedene etablerer egne, private frisørskoler og begrunner det med at frisøropplæringen ved yrkesskolene er for dårlig. – Sannheten er at bransjen har styrt mot dette. Det gir arbeidsgiver all makt og null rettigheter til de ansatte, mener Stein Gulbrandsen. – Kursene koster ca. 70.000 kroner og er ikke godkjent etter norsk privatskolelov. Det disse skolene gir, er kun fradrag i læretida. Det betyr i prinsippet at lærlingene betaler for sin egen prøvetid, uten oppsigelsesvern. Dette er grov og kynisk utnytting av ungdommene, sier Stein Guldbrandsen, som er leder for Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, der frisørene er organisert. Når kurset er over, kan arbeidsgiver velge sine lærlinger/ansatte fordi det er de som sitter på lærlingplassene. De som ikke får lærlingplass, sitter igjen med lån og ingen formell kompetanse. – Det sier seg selv at frisørkjedene er fornøyde med å sitte med bukta og begge endene. Dessuten har de fri tilgang på billig arbeidskraft siden de får offentlig støtte for lærlingene, sier Guldbrandsen. Tekst: GEIRMUND JOR fritida når en brann har et omfang som gjør at kollegene som er på vakt kan komme til å trenge hjelp. Et typisk eksempel kan være skogbrann. Alle blir varslet, men det er frivillig å møte opp. Fra gammelt av hadde de brannansatte en høyttaler på veggen hjemme, og senere fikk de en lommevarsler som de alltid KUTTER RETTIGHETER: De store frisørkjedene utnytter unge som vil bli frisører ved å tilby egne og dyre frisørkurs. hadde på seg. Nå får de ansatte varsel på mobiltelefonen. Halden kommune ønsket i utgangspunktet ikke å betale for en beredskap med frivillig oppmøte. Derimot var kommunen villig til å premiere de som møtte opp når de ble varslet. «Det er ikke en omfattende ulempe det er tale om, men det er en ulempe som det – inntil annet 18 millioner til yrkesfaglige stipend Det er foreløpig satt av 18,5 millioner kroner til Fagforbundets yrkesfaglige stipendordning for 2012. – Vi er glad for ordningen som gir Fagforbundets medlemmer til sammen over 18 millioner i stipend når de tar yrkesfaglig utdanning. Ved siden av kurs og utdanninger er dette det viktigste yrkesfaglige tilbudet, sier avdelingsleder Fredrik Hellstrøm i Seksjon kontor og administrasjon. MoS Lønn for BETALT BEREDSKAP: Brannpersonell i Halden får betalt for å bli varslet på mobiltelefonen ved større branner selv om det er frivillig å møte opp. åværei beredskap De ansatte ved brannstasjonen i Halden får nå kompensasjon for å bli varslet på mobiltelefon ved større branner. De ansatte får 9000 kroner i året for å bli varslet om brann, i tillegg til at de får 1200 kroner for å møte opp på hverdager og 1400 for å møte på hellig- og høytidsdager. I tillegg får de to timers overtid hver gang de møter. Spørsmålet om kompensasjon for beredskap og frivillig oppmøte har versert mellom Fagforbundet og kommunen i fire år. Kirsti Rørmyr, som leder Fagforbundets lokalavdeling i Halden, er godt fornøyd med resultatet. – Dette er en prinsippavgjørelse som kan få betydning for flere som er i samme type beredskap, sier hun til Fagbladet. Kort sagt dreier saken seg om at brannpersonell blir varslet på er avtalt – må kompenseres for,» skriver sorenskriver Nils Dalseide i den lokale lønnsnemnda. Det generelle beredskapstillegget er derfor redusert fra Fagforbundets krav på 12.500 kroner til 9000, samtidig som frammøtetillegget ble økt med 200 kroner i forhold til kravet. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonSAM