Miljøsatsing på hjul Her etableres tidenes mest miljøvennlige busstjeneste. Aldri har så mange miljøbusser vært i trafikk på samme sted. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: ANITA ARNTZEN Sjåfør Jan Johansen og driftssjef Trond Vik går mellom bussene på den enorme parkeringsplassen på Rosenholm utenfor Oslo. Plassen fylles opp av gassbusser og hybridbusser drevet av strøm og diesel. Bussene har allerede begynt å trafikkere rutene i Oslo sør. I april kommer hydrogenbusser med brenselcelleteknologi. Da får passasjerene oppleve transport som er fri for både utslipp og støy. Lager besøkssenter Unibuss overtok kjøringen for Oslo sør i oktober, etter at selskapet vant anbudet med de ambisiøse miljøkravene i fjor. I høst begynte de første gass- og hybridbussene å frakte passasjerer i hovedstaden. Unibuss forventet at miljøbussene vil vekke internasjonal oppsikt. " Vi planlegger et besøkssenter i kontorbygget her, forteller Trond Vik. Besøkssenteret vil være for gjester fra inn- og utland, og inneholde beskrivelser og fakta om bussene. Ned mot null 106 busser skal være i drift i Oslo sør. 16 er hybrider. De drives med strømmotorer som får kraft fra diesel- aggregat. Forbruket til disse er 25 prosent lavere enn ved tilsvarende dieseldrevne busser. Utslippet er opptil 75 prosent lavere. 22 busser går på biogass produsert av kloakk ved renseanlegget på Bekkelaget. Gasstasjonen er allerede etablert på Rosenholm. Til våren kommer eksperimentbussene. Fem hydrogenbusser settes i trafikk. De får kraft til strømmotorer fra brenselceller fyret på hydrogen. Utslipp er null. Støy er null. Utenfor kontorbygget er arbeidet med å bygge hydrogenstasjonen i full gang.  Spennende prosjekt "Determoroåfåværemedpåå bygge opp et slikt sted, sier Trond Vik. Han ser fram til hydrogenbussene som skal komme neste år. " Først og fremst fordi det er spennende å prøve ut teknologien. Hydrogenbussene er på eksperimentstadiet. De er dyre i innkjøp og drift, har mindre kapasitet og kortere kjørelengde. Upraktiske med andre ord, men spennende. Og sikkert er at passasjerene vil legge merke til at bussen de sitter i er lydløs, sier driftssjef Trond Vik. 30 > Fagbladet 1/2012 REN TRANSPORT: 22 av bussene går på biogass laget av kloakk fra Bekkelaget renseanlegg. Sjåfør Jan Johansen og driftssjef Trond Vik ser med spenning fram til hydrogenbussene som kommer neste år. fbaargang2012 fbseksjonSAM