Litt for kort for Oslo vest Disse miljøbussene får du ikke se i Oslo vest. De er noen centimeter for korte. BESVÆRLIGE CENTIMETRE: Den bakerste bussen er akkurat 18,75 meter, og perfekt for Ruters nye lengdekrav. Den fremste er 77 centimeter kortere. Da hjelper det ikke at utslippet er 75 prosent lavere. I årets anbud på Oslo vest kommer hybriden til kort. Mens anbudet for Oslo sør vekker oppsikt med sitt omfattende miljøkrav, vekker det pågående anbudet i Oslo vest oppsikt for sitt historiske krav til lengde på bussene. Ruter krever at den som operer i Oslo vest skal kjøre med busser innenfor en ti millimeters margin. De skal være minimum 18,74 og maksimum 18,75 meter. Kun en produsent 18,75 meter produseres i dag kun i det korrupsjonsdømte selskapet MAN i Tyskland. Andre produsenter leverer leddbusser som er 70 til 80 centimeter kortere. Mercedes leverer en som er 90 centimeter for lang. " Det lukter av tilrettelegging, mener leder av Oslo Sporveiers arbeiderforening, Rune Aasen. Han krevde at Ruter gransker egne rekker. Mistanken ble underbygget da forklaringen til den korrupsjonsdømte salgssjefen i MAN ble kjent. Han beskriver nettopp betalt tilrettelegging som en metode de brukte for å få solgt sine busser. Dette tilbakeviser Ruter på det sterkeste, og viser til at Volvo og Solaris nå har tegnet    > Fagbladet 1/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonSAM