Avfall i Tromsø " Tromsø har innført kildesortering i husholdningene for fem forskjellige typer avfall: mat, papir, lettkartong, plast og restavfall. I tillegg leveres glass og metall flere steder. " Byen var tidlig ute med optisk kildesortering, der alt kastes i poser med forskjellige farger, men i samme dunk. Maskinene sorterer etter fargen på posene. " 14 renovatører og biler med helautomatiske sidelastere. Tømmingen av søppelspann styres fra førerhytta med heisearmer. " Renovatørene har eget soneansvar og direktekontakt med sineª abonnenter. " Har videreutviklet systemer med avfallssug. 15 prosent av byens husholdninger får hentet avfallet via underjordiske rørsystemer. " Har verdens eneste avfallssug der avfallet går direkte fra abonnent til sorteringsanlegget via et rørsystem. " Har gjennomført omfattende opplæring av innbyggere. Kvaliteten på sortert avfall betraktes som meget godt. " Har blitt studiekommune for andre kommuner i både Norge og utlandet. Delegater fra nær og fjern, fra flere    dør til dør, snakket med abonnenter og    helt klart til økt forståelse og bevisstgjøring inviterte til åpen dag påfølgende lørdag. Da var det omvisning på anlegget og demonstrasjon av bilene som er moderne sidelastere der renovatøren tømmer søppelspann med fjernstyring fra kjørehytta. Det var kreativt gjenbruksverksted, kurs i redesign og underholdning av dansegruppa InTuit med kildesortering som tema. I tillegg hadde avdelingen for farlig avfall sin egen stand der de informerte om de vanligste typene avfall i husholdningen. " De ansatte er stolt av at vi har fått vist oss fram fra vår beste side. En slik dag bidrar land i Europa og fra Kina har vært på studiebesøk på det kommunalt eide renovasjons- selskapet Remiks i Tromsø. Byens systemer for sortering og innhenting av husholdningsavfall vekker oppsikt. Siste uke i november var det byens egne innbyggeres tur til å studere anlegget. Da holdt Remiks åpen dag i forbindelse med European Week for Waste Reduction (EWWR), i samarbeid med Fagforbundet. EWWR er et europeisk treårig prosjekt for reduksjon av avfall og økt kildesortering. Bekreftet at fungerer Mellom 600 og 800 innbyggere besøkte sorteringsanlegget like utenfor Tromsø lørdag 26. november. Mange var overrasket over teknologien som overtar når søppelposene har kommet fram. MODERNE: Renovatør Kyrre Gram Franck viste barna dagens renovasjonsbiler. Her fjernstyres alt fra hytta. " Mange har vært svært fornøyd over å se at avfallet de har sortert i fargede poser går riktig vei gjennom anlegget, sier administrerende direktør ved Remiks, Bård Jørgensen. Han sto selv for flere av omvisningsrundene på anlegget. Tromsø sorterer husholdningsavfall i fem fraksjoner, som legges i fargede poser. Posene blir sortert gjennom optisk anlegg før videresending til gjenvinning.  Dynge er historie Renovatørene på Remiks begynte arrangementet torsdag kveld. Da gikk de fra hos både privatpersoner og lokale næringsliv om nødvendigheten av å sortere, behandle og gjenvinne avfallet best mulig. Søppeldynga og bruk og kastª-mentaliteten er forlatt for godt, sier direktør Bård Jørgensen. Blir tradisjon Neste år vil det igjen bli Remiks-dag i Tromsø. " Det vil bli nytt innhold, men samme tema: avfall, gjenvinning, ombruk, gjenbruk og redesign, opplyser Jørgensen. 34 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM