Europeisk uke for avfallsreduksjon • European Week for Waste Reduction, EWWR, er en del av EUs Life+program, der målet er å skape oppmerksomhet rundt miljøspørsmål både i næringslivet og blant folk flest. EWWR er et treårig prosjekt som ble avsluttet med en aksjonsuke i slutten av november. Totalt er det avviklet mer enn 7035 aksjoner i hele Europa. • Fagforbundet samarbeidet med Remiks i Tromsø om å arrangere en omfattende aksjonsdag 26. november. MÅLENE FOR UKA ER: ... å oppnå bærekraftig avfallsreduksjon i Europa ... å øke oppmerksom- heten rundt strategier for avfallsreduksjon og politiske avgjørelser i europeiske stater ... å gjøre konseptet rundt avfallsreduksjon kjent gjennom aksjoner av forskjellige aktører ... å motivere så mange innbyggere som mulig til å reagere ved å tilby konkret informasjon om riktige vaner ... å vise hvordan konsumering direkte påvirker miljøet og klimaendringer, og understreke sammenhengen mellom avfallsreduksjon og bærekraftig utvikling. «Søppeldynga og «bruk og kast»- mentaliteten er forlatt for godt.» Remiks-direktør BÅRD JØRGENSEN GAMMELT SOM NYTT: Kreative verksteder der gamle ting ble redesignet, var populært. Fagbladet 1/2012 > 35 fbaargang2012 fbseksjonSAM