Kvinnene mobiliserer i Tunisia VALGKAMP PÅ VEGGEN: Valget 23. oktober var det første demokratiske i Tunisia siden 1956. delta i det offentlige liv, men    mye    arbeid gjenstår. Menn forandrer seg ikke over natta. De kan godta kvinner ved sin side, men ikke foran seg. Forbløffede menn Å drive valgkamparbeid ute blant folk var noe helt nytt for tunisierne. Tunisia demokratiseringsprosessen i Tunisa som har pågått siden. – Kvinnenes rolle har endret seg voldsomt de siste månedene. Tidligere var kvinner bare et dekorativt innslag i politikken Etter 14. januar har vi vært ute på gatene og deltatt i demonstrasjoner og aksjoner, også kvinner som ikke har politiske verv, sier Hizaoui. – Veldig mange kvinnelige fagforeningsmedlemmer deltok. I tekstilsektoren spilte de hovedrollen i protestene. De fleste kvinner ønsker nå å AKTIVIST: – Nå jobber vi for å få kvinner inn i ledelsen av UGTT. Fagbevegelsen må være på vakt mot en utvikling som truer våre rettigheter, og da må vi ha kvinner i posisjon, sier Samira Hizaoui. – Nå fikk menn oppleve at også kvinner engasjerte seg i politikk på gata, og de kikket ganske skrått på oss. Mange var forbløffet. Men det var veldig mange kvinnelige kandidater, så mennene ble snart vant til oss, sier Samira Hizaoui. – I fagforeningene jobber vi bak lukkede dører og diskuterer våre egne saker, men under valgkampen møtte vi hundrevis av folk på offentlige steder. Det tar tid å venne seg til det! Jeg er selv vant til å ha kontakt med fagforeningsfolk og arbeidere, men ikke å diskutere politikk med studenter, arbeidsløse, husmødre og selgere. I det store og det hele var det en veldig positiv opplevelse. Selv om ingen kvinner ble valgt inn, var selve prosessen vellykket. – Møtte du selv noen hindringer i valgkampen? – Jeg hadde ingen konkrete problemer. Mange menn ønsket å sikre seg kvinnenes stemmer, og til    > Fagbladet 1/2012 > 47 fbaargang2012 fbseksjonSAM