Helse og sosial    Innhold Kommunenettverk Kommunene samarbeider i nettverk for å finne nøkkelen til mer heltid, mindre sykefravær og bedre kompetanse og omdømme for å rekruttere nye medarbeidere og yte bedre tjenester. 28 8    TEMA: Flere veier til heltid 14    Jentene på Toten krever sin rett 17    Fikk erstatning for årene i helvete 20    PORTRETTET: Pappaen til Børge 27–42    HELSE OG SOSIAL 44    FOTOREPORTASJEN: Livet i barnebyen 50    Mange bor fortsatt i telt 62    Asbestskadd nektes erstatning FASTE SPALTER 20 30 4 4 24 28 40 42 53 55 56 58 60 61 66 68 Siden sist Jans hjørne Bare spør Aktuelt FOKUS: Lukket omsorg i fosterhjem Seksjonslederen Debatt Petit Gjesteskribent: Hannah Wozene Kvam Oss Kryssord Tilbakeblikk ETTER JOBB: Lidenskapelig putter EN AV OSS: Luftig hverdag Heltid er mulig Kreative ledere, tillitsvalgte og ansatte ved Strømsø sykehjem viser at det er mulig å bli kvitt småstillingene. Torunn Larsen er svært fornøyd med turnusen. Kong Dissimilis Da Dissimilis-general Kai Zahl fylte 80 år i januar, ble han behørig feiret og hyllet av familie, venner og en rekke prominente personer. Selv har han aldri klart å tro på at han har gjort store og viktige ting. Nyttige fagfolk på assistentlønn 8 14 Ellinor Larsen vil gjerne bli verdsatt med mer enn assistentlønn. Hun utvikler og syr hjelpemidler som Drammen sykehus har både nytte og glede av. Betre for brukarar    36 og tilsette Ein brukar trong to miljøarbeidarar rundt seg støtt. Etter nokre år med langturnus hadde han utvikla språket. No har han fått det betre med berre ein miljøarbeidar rundt seg om gongen. Nye kontrakter for fosterforeldre 40 300 totninger fikk bedre vilkår Kontraktene mellom fosterforeldre og kommunalt barnevern er i dag juridisk forankret som privatrettslige avtaler. De hindrer at en overordnet myndighet kan kontrollere hvordan kommunene følger opp fosterbarna. – Jeg gjør bare jobben min, sier Anita Ødegård som er hovedtillitsvalgt i Østre Toten. Hennes utrettelige innsats har gitt 300 totninger fast jobb og utvidet stillingsbrøk. 2 > Fagbladet 2/2012 Foto: Per Flakstad ISSN 0809-9251 Foto: Anita Arntzen Foto: Werner Juvik Foto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonHEL