Martine FØR 34,6% NÅ 80% Randi NÅ 60% Marit FØR 53,33% NÅ 75%    Øystein NÅ 100% Marianne NÅ 80% Astrid NÅ 60% Hilde NÅ 20% Arnhild FØR 50% NÅ 100% > De ansatte klasket timelister og arbeidsmiljøloven i kommunens bord. Slik fikk 300 ansatte i Østre Toten kommune større og faste stillinger. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN krever sin rett fbaargang2012 fbseksjonHEL