Fagforbundet skal være med i planleggingen og tilretteleggingen lokalt slik at vi får gode opplæringsmodeller som fungerer for deltakerne.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Ny giv for samarbeid Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommuneª tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: heltid deltid, sykefravær, kompetanse og omdømme. Side 28 ˇ€‹ Lager nyttige hjelpemidler Tøysentralen på Drammen sykehus har en egen systue der de ansatte utvikler og syr hjelpemidler som både pasienter og ansatte har nytte og glede av. Side 30 ˇ€‹ Dårlige foster- hjemskontrakter Fordi både fosterforeldre og tilsynsførere går på privatrettslige kontrakter, blir avviks- og bekymringsmeldinger holdt hemmelig av barnevernet. Fokusforfatteren tror ikke fosterbarna kan bli helt trygge før en overordnet myndighet får fullt innsyn. Side 40 Frivillig langturnus Hanne Lund og Elisabeth Torkelsen i Karmøy kommune arbeider lange vakter. Inga turnus passar for alle, og dei som ikkje ønskjer lange vakter, kan arbeide andre stader i kommunen. Side 36 Fagbladet 2/2012 > 27 Foto: Grethe Nygård fbaargang2012 fbseksjonHEL