HUSK SØKNADSFRIST 15. APRIL VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER! Studier ved en av fagskolene på Østlandet holder deg oppdatert i yrker som stadig er i endring. Vi tilbyr etter- og videreutdanning i blant annet helseadministrasjon, psykisk helsearbeid, tverrfaglig miljøarbeid og kreftomsorg. Se www.fagskolene.no for mer informasjon. OSLO | PORSGRUNN | GJØVIK | FREDRIKSTAD | HORTEN | KONGSBERG fbaargang2012 fbseksjonHEL