Kurs Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. Studiested Lillestrøm. folkeuniversitetet.no    tlf: 03838 UTDANNINGSTILBUD FAGSKOLE Demensomsorg og alderspsykiatri " For helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/hjelpepleiere " Fleksibel og nettbasert " Praksis på egen arbeidsplass " Deltidsutdanning over 2 år " Godkjent av NOKUT Opptak fra 1. mars. Fortløpende opptak fram til 1. mai. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger på telefon 33 34 19 50 KKURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Krisepedagogikk "     Sorg og sorgreaksjoner " Utviklingspsykologi " Kommunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " Barsel- og barnepleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGåENDE SKOLE " Helse- og sosialfag " Barne- og ungdomsarbeider " Helsefagarbeider " Aktivitør " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende pleie " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no w FAGSKOLEUTDANNING INNEN HELSE OG SOSIALFAG ved Kristiansund videregående skole og fagskole Få økt kompetanse, meir innflytelse og nye utfordringer Helse og sosialfag innen i psykisk helsearbeid " Inntakskrav er fagbrev eller 5 års relevant yrkespraksis. " Deltid over 2 år med skole en dag hver uke. " Skolestart august 2011 " Søknadsfrist 15. april 2011 på www.vigo.no For nærmere opplysninger, ta kontakt med: Kristiansund vgs Fagskolen Tlf. 71 57 05 00 www.krsund.vgs.no Fagbladet 2/2012 > 33 Gratis utdanning! fbaargang2012 fbseksjonHEL