Trenger mer praksisforskning De ansatte har mye erfaring og kompetanse som forskermiljøene er for lite opptatt av, mener barnevernsansatte.  Jeg er ikke overrasket over at mange ansatte reagerer på den økende akademiseringen innen barnevernfeltet, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial i en kommentar til sluttrapporten om forvaltningsreformen innenfor barnevern. Det er NIBR som har evaluert reformen på oppdrag fra Barne-, familie- og likestillingsdepartementet. Blakstad understreker at de som arbeider tett på brukeren sitter på verdifull klinisk erfaring og kompetanse, som bør utnyttes til forskning og fagutvikling.  Kanskje kan Bufdir opprette et senter for institusjonsdrift med vekt på praksisforskning, foreslår SHS-lederen som har tro på modellen med Undervisningssentra for sykehjem og hjemmetjeneste hvor forskningsmiljøer og kommunale tjenesteytere samarbeider for å utvikle og spre gode, praktiske modeller. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Sverige krever renere vaskemidler Skoler, barnehager og andre offentlige bygninger i Sverige skal bli rene med mindre skadelige vaskemidler. Svenskene innfører nå en rekke detaljerte krav til innholdet i produktene. På nettsidene til den svenske Miljostyringsrådet (tilsvarende Klima- og forurensingsdirektoratet i Norge) ble det i januar lagt ut detaljerte oversikter over hva slags stoffer som er uønsket i rengjøringsproduktene. Sammen med oversikten er det også lagt ut veiledninger til hvordan å følge kravene. Denne ble Miljostyringsrådets mest nedlastede veiledning i januar.  De farlige egenskapene til rengjøringsmidler er ikke så alvorlige som tidligere, men likefullt betydelige fordi produktene blir brukt i så store mengder, sier Maria Azzopardi, prosjektleder for kjemisk-tekniske produkter i Miljostyringsrådet i en pressemelding. I oversikten nevnes stoffer som kan være skadelige for miljø, helsefarlige og allergiframkallende. I tillegg stilles det krav til merkingen på emballasjen og til selve emballasjen. " Nytt for de kjemisk-tekniske kriteriene, er at vi har innført krav til parabener, biocider og etanol, sier Maria Azzopardi.    OT Oslo kommune Fagskolen i Oslo Videreutdanning innen helse- og sosialfag Fagskolen i Oslo tilbyr 2-årig videreutdanning på deltid innen: Eldreomsorg -    Psykisk helsearbeid -    V eiledning Helseadministrasjon Ingen studieavgift. Søknadsfristen er 15. april www. fagskolen.oslo.no Også KS ønsker økte helgetillegg Fra før har Spekter åpnet for høyere helgetillegg. Nå oppfordrer KS kommunene til å vurdere økning av tilleggene for arbeid lørdag og søndag. Målet er at ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren blir fristet til å ta flere helgevakter. KS arrangerer strategikonferanser over hele landet forut for årets hovedtariffoppgjør. Her blir kommuneledere oppfordret til å se på ulike forslag for å få bukt med deltidsarbeid. Felles for alle forslagene fra KS sentralt er at tilleggene for arbeid i helg skal økes. Ordførere, rådmenn og personalsjefer er ifølge Kommunal Rapport villig til å friste med økte helgetillegg for å lokke ansatte til å jobbe flere helger i året. Tillegget for ordinært arbeid mellom klokka 10.00 lørdag og klokka 24.00 søndag er i dag 35 kroner per time. Daglig leder i LO Kommune Klemet Rønning-Aaby er fornøyd med signalene fra kommunene og KS. Han legger til at økte lørdags- og søndagstillegg blir ett av flere sentrale krav ved årets hovedtariffoppgjør. KES 34 > Fagbladet 2/2012 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL