Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelp opprettet i 2010 et hjelpefond for Haiti gjennom nettverket Solidar. Crose er en av de lokale organisasjonene som fikk penger fra fondet, som Fagforbundet har støttet med 300.000 kroner. Det ble blant annet delt ut telt og livsnødvendigheter i Jacmel. Penger fra fondet gikk også til sikring av raviner – slik at nye skjelv ikke utløser ras – og bygging av to veier og to jordskjelvsikre skoler. Crose ble etablert i 1996. Deres medlemmer er bondeorganisasjoner, fiskerforeninger, kvinnegrupper og ungdom. Solidar Solidar er et europeisk nettverk med 56 ikkestatlige organisasjoner grunnlagt i 1948 for å fremme internasjonalt samarbeid mellom velferdsorganisasjoner knyttet til arbeiderbevegelsen. Nettverket arbeider for sosial rettferdighet både i Europa og internasjonalt og er basert på et felles verdigrunnlag og en felles visjon om solidaritet, likestilling og deltakelse. www.solidar.org. FOREBYGGER SKRED: Veien snirkler seg ned til Michinodalen. Ravinen til venstre er bygget opp i terrasser og beplantet slik at den ikke forårsaker dødelige jordskred. Haiti to år etter jordskjelvet UBEBOELIG: Jean Ciertha lener seg mot husveggen. Huset er helt ubeboelig etter at jordskjelvet rev veggene fra hverandre, likevel har familien i to år betalt full husleie. – De eide ingenting før jordskjelvet, og de eier ingenting nå. En gang iblant får de noen småjobber, men det er også alt. Skal en familie få hjelp til å bygge opp huset sitt etter naturkatastrofer, må de eie huset og jorda det står på, en luksus som er svært få fattige forunt. Når katastrofen rammer, er det viktig å redde liv, men Croses hovedvisjon er likevel ikke å drive nødhjelp. – Vi vil endre samfunnet slik at folk i Haiti kan stille politiske krav til myndighetene og slik at folk som Garraud Claudette får et varig bedre liv, sier Jim Jacob Pierre. Dødelige jordskred Crose tar oss med til en vei de har bygget i Gaillardfjellene over til Cayes de Jacmel – en liten by øst for provinshovedstaden Jacmel. Veien er omgitt av kilometerlange raviner. Ravinene i fjellet blir dødsfeller etter jordskjelv, eller når det regner mye. Vann og jord fosser nedover fjellet og river med seg alt på sin vei. Organisasjonen arbeider for å sikre ravinene. De engasjerer lokal arbeidskraft til å bygge terrasser og til å plante blant annet mango, bananer, avokado og bambustrær. Vekstene gir både mat og vern mot vann- og jordmassene. På den måten øker de sysselsettingen, gir folk litt mer penger mellom hendene og bidrar til å hindre erosjon. – Dette arbeidet er utrolig viktig for hele lokalbefolkningen. Før virket situasjonen håpløs; nå kan vi dyrke og overleve, forteller Sebastian Marc, som leder den lokale avdelingen av Crose i Cayes de Jacmel. Han deltok selv i byggingen av veien og terrassene. Han forteller at før veien kom, måtte frivillige i lokalsamfunnet være lærere på den lokale skolen. Nå har de ansatt 20 utdannede lærere, som hver dag bruker veien for å komme seg på jobb. Ut av isolasjonen Lokalsamfunnet Michino, to timers kjøretur fra provinshovedstaden Jacmel, har også fått hjelp av Crose til veibygging. Michino ligger i en dal omgitt av fjell og høyland på alle kanter. Inntil nylig gikk det ingen vei inn til dalen. Den var så isolert at haitianske foreldre truet med å sende ungene dit hvis de ikke var snille. Etter jordskjelvet i 2010 var det umulig å frakte de sårede til sykehus fra denne regionen, og under de påfølgende dødelige kolerautbruddene, hadde de ingen tilgang til helsevesenet. – Det var heller ikke enkelt for bøndene, som måtte gå i timevis til nærmeste by for å selge varene sine. Nå kan de bruke moped eller hest, forteller Juslin Pelege, prosjektkoordinator i Crose. Drømmekartet Den nye veien har gitt grobunn for framtidsoptimisme i dalen. Sammen med lærerne på den lokale skolen har innbyggerne kartlagt hele dalen, meter for meter. Det tok 20 dager. Deretter har de – sammen med elevene – bygget to modeller. En viser dalen slik den er i dag og hvor det er problemer. Den andre modellen viser hvordan de vil at det lille samfunnet skal bli. Høyt på ønskelista til innbyggerne i Michino-dalen står et helsesenter og flere skoler. I dag er den lokale skolen overfylt, og mange barn har tre timers skolevei hver eneste dag. På drømmekartet står to splitter nye skoler og skinner. 52 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL