– Er ikke yrkesskadd Anfred Jensen har fått en yrkessykdom, ikke en yrkesskade, mener Oslo forsikring. En yrkesskade er en ulykkesskade som inntreffer plutselig og uforutsett, for eksempel ved at arbeidstakeren faller og slår seg eller blir klemt, men også asbestskade på jobben anses som en yrkesskade. En yrkessykdom utvikler seg over tid. Oslo forsikring betaler ut forsikringspenger til yrkesskader, men ikke yrkessykdommer. – Saken er ikke avsluttet, men vi mener at denne saken verken faller under lov om yrkesskadeforsikring eller tariffavtalene i Oslo kommune, sier John J. Øyaas, administrerende direktør i Oslo forsikring. – Så vidt jeg vet har vi ikke tidligere hatt noen saker der noen har krevd erstatning på grunn av yrkessykdom. Og det er kun ved yrkesskade som følge av ulykke at vedtak hos Nav medfører rett til erstatning med hjemmel i tariffavtalene i Oslo kommune, hevder Øyaas. Dermed er det ingen automatikk i at Anfred Jensen skal få penger fra forsikringsselskapet, selv om han har fått penger fra Nav, mener Øyaas. Asbestskadd nektes erst Asbest ga Anfred Jensen lungekreft. Nå risikerer han å måtte selge huset sitt mens han venter på yrkesskade- erstatning. Tekst: VEGARD VELLE Foto: JUNE WITZØE Lungekreften til tross – Oslo forsikring, heleid av Oslo kommune, nekter Anfred Jensen yrkesskadeerstatning på grunn av asbest- skaden. Hadde det ikke vært for at kona var hjelpepleier og i perioder har jobbet 120 prosent, måtte de kanskje solgt huset allerede. – Hun skulle aldri jobbet så mye, men hun gjør alt hun kan for at vi ikke skal miste hjemmet vårt, forteller han. Spyttet blod Saken startet i 2007. Jensen hostet, harket og spyttet blod. Kona, Aslaug Olsborg, fikk ham til legen, som konstaterte forkjølelse og forordnet hostesaft. Det var ikke kona fornøyd med. Anfred Jensen fortsatte å spytte blod, og ble ikke noe bedre. Han gikk til legen på nytt, og denne gangen fikk han en rekvisisjon til røntgenklinikken. Forkjølelsen var lungekreft, og venstre lunge måtte ut. Akkurat på hvilken arbeidsplass Jensen ble asbestforgiftet, er usikkert. Kanskje skjedde det på fiskebåten, hvor fiskerne varmet opp vottene på de asbestisolerte rørene og tørket snørra med de samme vottene. Muligens skjedde det da han sveiset inne i trange båter uten avsug. Asbesten kan også stamme fra sliping av bussbremser. Eller kanskje inhalerte han den da han rev ned rør på fiskebruket. Krav om full lønn Lov om skadeerstatning sier at den som blir asbestforgiftet i jobben skal få dekket tapet av lønn fram til pensjonsalderen, utbetalt fra den siste arbeidsgiveren. I Anfred Jensens tilfelle er det Oslo forsikring som skal utbetale disse pengene på vegne av hans siste arbeidsgiver, Renovasjonsetaten i Oslo. Problemet er bare at Oslo forsikring og deres lege mener han ikke har krav på yrkesskadeerstatning fordi han ikke har noen yrkesskade. En overraskende konklusjon, syns Jensen, som ikke engang har møtt legen. Forferdelig slitsomt Anfred Jensens helse er grundig utredet. Både en professor ved Ahus og en overlege ved Oslo universitetssykehus har kryssforhørt ham og finstudert helsehistorikken hans. Førstnevnte konkluderte med at han var asbestforgiftet. Sistnevnte mente han ikke burde gå tilbake til jobben og utsette seg for støvet og det røffe arbeidsmiljøet der. Han ønsket likevel ikke å gi seg. Et halvt år etter operasjonen var han tilbake i jobb, men etter seks måneder gikk det ikke lenger. All vridningen i kranhytta gjorde at han fikk vondt i operasjonssåret. Dessuten kom det både metangass og andre gasser inn i kranhytta. – Det var slitsomt, forferdelig slitsomt. Og – Oslo forsikring misforstår – Oslo forsikring avviser rett og slett årsakssammenhengen mellom lungekreften og eksponeringen for farlige medikamenter i arbeidet, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet. At Oslo forsikring skiller mellom yrkesskade og yrkessykdom mener Rønning-Aaby må skyldes at de har misforstått regelverket. – Nav skiller ikke mellom yrkessykdom og yrkesskade, sier hun. Fagforbundet har klaget inn saken til Finansklagenemnda, som på sin side har bedt Oslo forsikring om en uttalelse. Rønning-Aaby anslår at det vil ta maks et halvt år før nemnda har avgitt sin uttalelse i saken. når det er kaldt ute, blir jeg så kald innvendig. I dag er jeg plaget av mye slim. Innimellom har jeg også kjempevondt i operasjonssåret. Bærepose med sakspapirer At Jensens kamp for kompensasjon etter asbestskaden har vært lang og seig, vitner en bærepose full av sakspapirer om. Før Oslo forsikring avslo yrkesskade- 62 > Fagbladet 2/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL