www.fagbladet.no    Nr. 2 2012 > For medlemmer i Fagforbundet Heltid best for alle Side 8 •300totningerfikkutvidetstilling SIDE14 •Mangfoldblantstoreogsmå SIDE32 Forsidefoto: Lars Åke Anderson    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2012 fbseksjonKIR