Kirke, kultur og oppvekst    Innhold Kvaliteten blir bedre 28 8    TEMA: Flere veier til heltid 14    Jentene på Toten krever sin rett 17    Fikk erstatning for årene i helvete 20    PORTRETTET: Pappaen til Børge 27–38    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 40    FOTOREPORTASJEN: Livet i barnebyen 46    Mange bor fortsatt i telt 58    Asbestskadd nektes erstatning FASTE SPALTER 20 Forslaget til ny barnehagelov vil styrke kvaliteten i barnehagene, mener Fagforbundet, som ikke er fornøyd med at kommunenes økonomiske kontrollmuligheter ikke skal styrkes. 30 – Bygninger trenger vaktmester Vaktmester og tillitsvalgt Frank Hansen ved Gyllenborg skole i Tromsø kjemper mot planene om å ta vaktmestrene ut av sine bygninger og inn i en sentral. Raushet i bunn    32 Lomakka barnehage i Vadsø har kompetanse på å ta imot folk fra alle kontinenter. – Det handler først og fremst om å være raus, mener Anita Jonassen, daglig elder i barnehagen. 4 4 24 28 36 38 49 51 52 54 56 57 62 64 Siden sist Jans hjørne Bare spør Aktuelt FOKUS: Lukket omsorg i fosterhjem Seksjonslederen Debatt Petit Gjesteskribent: Hannah Wozene Kvam Oss Kryssord Tilbakeblikk ETTER JOBB: Lidenskapelig putter EN AV OSS: Luftig hverdag Heltid er mulig Kreative ledere, tillitsvalgte og ansatte ved Strømsø sykehjem viser at det er mulig å bli kvitt småstillingene. Torunn Larsen er svært fornøyd med turnusen. Kong Dissimilis Da Dissimilis-general Kai Zahl fylte 80 år i januar, ble han behørig feiret og hyllet av familie, venner og en rekke prominente personer. Selv har han aldri klart å tro på at han har gjort store og viktige ting. Nye kontrakter for fosterforeldre 36 300 totninger fikk bedre vilkår 8 14 Kontraktene mellom fosterforeldre og kommunalt barnevern er i dag juridisk forankret som privatrettslige avtaler. De hindrer at en overordnet myndighet kan kontrollere hvordan kommunene følger opp fosterbarna. – Jeg gjør bare jobben min, sier Anita Ødegård som er hovedtillitsvalgt i Østre Toten. Hennes utrettelige innsats har gitt 300 totninger fast jobb og utvidet stillingsbrøk. 2 > Fagbladet 2/2012 Foto: Anita Arntzen ISSN 0809-926X Foto: Anita Arntzen Foto: Werner Juvik Foto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonKIR