" Ikke lag avtaler over hodet på de ansatte HAMMERFEST: å jobbe to helger mer hvert år er ikke problemet. Problemet er når avtalen om mer helgejobbing blir inngått over hodet på oss, mener de ansatte på Rypefjord sykehjem. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: LARS åKE ANDERSON Siden mars i fjor har pleierne på Rypefjord sykehjem i Hammerfest jobbet to helger ekstra i året. Som kompensasjon får de 2600 kroner per helg; det første halvåret fikk de 1300 kroner per helg. " Det har vært mye bråk rundt denne avtalen, sier hjelpepleier og verneombud Magne Thomassen. " Problemet er ikke de to ekstra helgene i seg selv. Problemet May Tove Holmvik har jobbet fulltid som hjelpepleier i 30 år, og kan fint omstille seg, men er opprørt på vegne av kolleger som får problemer med å få familiekabalen til å gå opp. Et enda større problem syns hun det er at sykepleierne får 1000 kroner mer i kompensasjon per helg enn det hjelpepleierne får. Vi gjør en minst like god jobb, så jeg forstår ikke hvorfor vi er at vi som jobber på sykehjemmet opplevde at avtalen om å legge om turnusen ble inngått over hodene på oss. Hinketurnus Den nye turnusen forskyver godt innarbeidede rytmer med jobbing hver tredje helg. Det som kalles hinketurnusenª går over en åtte ukers periode der de ansatte jobber hver tredje helg, hver tredje helg og så hver annen helg, før de starter på en ny åtte ukers periode. For dem som har partnere i tradisjonell turnus med jobb hver tredje helg, fører hinketurnusenª til at ektefellene kun har fri samtidig hver sjuende helg. skal få mindre, sier hun. Flere på fulltid Hovedtillitsvalgt Gunn Inger Skog, kjenner seg ikke igjen i påstandene om at den nye turnusavtalen ble inngått over hodet på de ansatte. Tvert imot er avtalen resultatet av en lengre prosess, påpeker hun: " Vi hadde en arbeidsgruppe som jobbet med ufrivillig deltid. Alle fikk ønske hvordan de ville jobbe, og alle fikk noen, men ikke alle sine ønsker oppfylt. " De som ønsket større stillingsandel, har fått det. Men enkelte andre ønsker, som for eksempel fri fredag kveld før en helgevakt, rett og slett ville være umulige å innfri for å Jeg forstår at enkelte ikke er fornøyde fordi de ikke har fått alt som de vil, men vi har en god dialog på dette nå. GUNN INGER SKOG, HOVEDTILLITSVALGT ha nok kompetanse på de ulike vaktene, sier Gunn Inger Skog. Går videre Da den nye avtalen ble inngått i fjor vinter, gikk enkelte medlemmer høyt ut og truet både med å si opp jobben og å melde seg ut av Fagforbundet. Hvordan ser det ut i dag? " Jeg ba alle som har innvendinger komme 12 > Fagbladet 2/2012 VIL VÆRE MED: De ansatte på Rypefjord sykehjem mener de ikke har blitt hørt i arbeidet med ny turnus. Her verneombud Magne Thomassen og hjelpepleier May Tove Holmvik. Trondheim: Frivillig helgevakt " Trondheim kommune betaler ansatte med fagutdanning 2000 kroner i tillegg for å ta en ekstra helg på sykehjem. " Ordningen er blant annet et ledd i kommunens vedtatte mål om å redusere deltid i helsesektoren. Kristiansund: Lønnsomt å ansette flere " Bergan sykehjem økte grunnbemanningen med 3,2 årsverk. " Bemanningsøkningen ble satt inn på de mest belastende vaktene. " Sykefraværet er redusert med inntil 50 prosent. Lønnsutgifter til vikarbruk kuttet med ca. en million (2010). fbaargang2012 fbseksjonKIR