Det mest gledelige er at utvalget ønsker å lovfeste at en firedel av de ansatte skal ha kompetanse som barne- og ungdomsarbeider.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Fornøyd med lovforslag Fagforbundet er fornøyd med forslaget til ny barnehagelov som nylig ble lagt fram, men mener kommunene burde fått styrket sine kontrollmuligheter av økonomiske overføringer. Side 28 ˇ€‹ Redd for å miste skolevaktmesteren I Tromsø jobber vaktmestrene iherdig med å stoppe planene om å sentralisere vaktmestertjenesten.  Dette er snikprivatisering, mener vaktmester og tillitsvalgt Frank Hansen. Side 30 ˇ€‹ Dårlige foster- hjemskontrakter Fordi både fosterforeldre og tilsynsførere går på privatrettslige kontrakter, blir avviks- og bekymringsmeldinger holdt hemmelig av barnevernet. Fokusforfatteren tror ikke fosterbarna kan bli helt trygge før en overordnet myndighet får fullt innsyn. Side 36 Null-toleranse for intoleranse Toleranse i forhold til andre kulturer blir signalisert allerede i stillingsannonsene til Lomakka barnehage i Vadsø. Her er barn og voksne med ulik etnisk bakgrunn, og alle sørger for kontinuerlig holdningsarbeid. Side 32 Fagbladet 2/2012 > 27 Foto: Bjarne Riesto fbaargang2012 fbseksjonKIR