Sverige krever renere vaskemidler Skoler, barnehager og andre offentlige bygninger i Sverige skal bli rene med mindre skadelige vaskemidler. Svenskene innfører nå en rekke detaljerte krav til innholdet i produktene. På nettsidene til den svenske Miljostyringsrådet (tilsvarende Klima- og forurensningsdirektoratet i Norge) ble det i januar lagt ut detaljerte oversikter over hva slags stoffer som er uønsket i rengjøringsproduktene. Sammen med oversikten er det også lagt ut veiledninger til hvordan kravene kan følges. Denne ble Miljostyringsrådets mest nedlastede veiledning i januar.  De farlige egenskapene til rengjøringsmidler er ikke så alvorlige som tidligere, men likefullt betydelige fordi produktene blir brukt i så store mengder, sier Maria Azzopardi, prosjektleder for kjemisk-tekniske produkter i Miljostyringsrådet i en pressemelding. I oversikten nevnes stoffer som kan være skadelige for miljø, helsefarlige og allergiframkallende. I tillegg stilles det krav til merkingen på emballasjen og selve emballasjen. " Nytt for de kjemisk-tekniske kriteriene, er at vi har innført krav til parabener, biocider og etanol, sier Maria Azzopardi.    OT RENERE RENT: Svenskene vil ha vekk giften, og stiller nå nye og skjerpede krav til innholdet i vaskemidler som skal brukes i offentlige bygninger. Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. Studiested Lillestrøm. folkeuniversitetet.no    tlf: 03838 KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Krisepedagogikk " Sorgogsorgreaksjoner " Utviklingspsykologi " Kommunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " Barsel- og barnepleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGåENDE SKOLE " Helse- ogsosialfag " Barne- og ungdomsarbeider " Helsefagarbeider " Aktivitør " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende pleie " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 2/2012 > 29 Gratis utdanning! Foto: Sidsel Hjelme Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR