Skolen mister vaktmesteren " Vaktmester Frank! roper ungene i skolegården på Gyllenborg skole i Tromsø. Han er en mann barna kjenner godt, men det kan det snart bli slutt på. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: ANITA ARNTZEN Tromsø kommune har laget en plan for å reorganisere vaktmesterordningen. De fleste av kommunens 58 vaktmestre skal ut av sine bygninger og inn i tre sentraler: en for brukeroppfølging, en for driftsteknikk og en for håndverkere. Deretter skal vedlikehold av kommunens bygninger driftes etter bestiller- og utførermodell, der brukerne i høyere grad vil bestille nødvendige tjenester. Det anslås en innsparing på opptil 15 stillinger de første fem åra. Ikke målbare verdier " Tar dere bilder av Frank? spør et par nysgjerrige småjenter. De kommer bort mens fotografen jobber. Frank Hansen har vært vaktmester ved skolen og barnehagen i 11 år, mer enn hele deres liv. Han er en kjent voksenfigur for ungene i skolegården. " Det er sånne ting som gjør at vi nesten ikke har noe hærverk utført av barna på skolen, slike verdier blir ikke tatt hensyn til når kommunen utreder effektivisering av tjenesten mener Hansen. " Snikprivatisering Vaktmestrene i Tromsø er opprørt. I hele vinter har de jobbet mot den varslede omleggingen. I høst troppet de opp i samlet flokk foran rådhuset og demonstrerte. " Vi mener dette er ren snikprivatisering, og vi er redde for jobbene våre, sier Frank Hansen, som også er Fagforbundets tillitsvalgt for vaktmestrene i Tromsø. Han tviler dessuten på at det egentlig er mulig å spare noe. " Jeg vil påstå at kommunen har en god avkastning på pengene de bruker til lønningene våre, poengterer han. Usynlig tjenesteª " Vi gjør mange småreparasjoner som ingen ser. For eksempel kan elever og lærere komme på jobb en dag, fullstendig uvitende om at kloakken har vært tett i løpet av natta. Det er sånt vi fikser underveis. Jeg tror ikke de helt skjønner det, sier Hansen. Han tror brukere og kommunen som eier av bygningen, vil oppleve mye forfall og økt etterslep på vedlikehold. Han viser til sinª skole som et eksempel: " Denne skolen er mer enn hundre år gammel. Den krever kontinuerlig tilsyn. Hvis ikke vil vedlikeholdsoppgavene eksplodere. I tillegg forsvinner den viktige kontrollfunksjonen som vi har i dag, påpeker vaktmester Frank Hansen. " Ble fullstendig overkjørt Vaktmestrene i Tromsø deltok aktivt i å utrede hvordan ressurser og kompetanse mel- VERDIER VRAKES: De ser ikke verdien av vårt kjennskap til bygninger og brukere. At barna kjenner vaktmesteren. Det er en av grunnene til at hærverket er minimalt, mener Frank Hansen. 30 > Fagbladet 2/2012 OPPRØRT: Gyllenborg skole har vært vaktmester Frank Hansens arbeidsplass i 11 år. Alle kjenner vaktmesteren. Han og kollegene frykter for framtida når Tromsø skal sentralisere tjenesten. fbaargang2012 fbseksjonKIR