FARGERIK BARNEHAGE: Barn fra åtte land har for tida plass i Lomakka barnehage. To assistenter og en lærling er tospråklige. FOKUS-BARNEHAGER Hvert fylke har en Fokus-barnehage som har spesiell kompetanse i forhold til opplæring og integrasjon. Lomakka er Fokus-barnehagen i Finnmark. Disse barnehagene er forpliktet til å spre sin kompetanse til de andre barnehagene i sitt fylke. Fokus-barnehagene er med i et nettverk tilknyttet Nafo (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Nafo ble opprettet i 2007 og har årlige nettverksmøter for Fokus-barnehagene for utveksling av kompetanse. Nettverket utvikler også ny kompetanse. neste morgen kommer foreldrene hit med barna, forteller Jonassen. Da kommer det godt med at de har ansatte med bakgrunn fra andre land og kulturer. Men også verktøy og rutiner er nødvendig. Ikke lett å velge rette klær Ifølge Anita Jonassen er raushet et godt og nødvendig utgangspunkt for å ta vel imot familier med ikke-norsk bakgrunn. Hun mener personalet i barnehagen må være bevisst på egne holdninger til barn, foreldre og flyktninger. Daglig leder ved Lomakka mener arbeid med holdninger må pågå kontinuerlig. Personalet i barnehagen har derfor et par møter årlig for å bevare og skjerpe bevisstheten på egne holdninger. – Respekt for andre innebærer at vi er i stand til å ta andre menneskers perspektiv for ikke å bli bedrevitende eller fordømmende når vi møter ukjent tankemåte og atferd, sier hun. Som eksempel nevner hun at personalet ikke kan reagere på om barna kommer med dårlige vinterklær. – Heller ikke folk fra Vestlandet vet hva vintersko er her oppe. Bare tenk på at for oss er sherox overgangssko. Det er ikke mange sørpå som vet det. > Fagbladet 2/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonKIR