Fotorepor tasjen Med kamera forteller noen av barna i Fagforbundets SOSbarneby hva de liker, hva de vil og hva som gjør dem godt. I løpet av en dag tok de bilder av mennesker, ting og situasjoner som gjør dem glade. Foto: BARN I BARNEBYEN Tekst: KARIN E. SVENDSEN ANG Av og til er det greit å få hjelp. 40 > Fagbladet 2/2012 O fbaargang2012 fbseksjonKIR