UTTALELSE Ditt liv, mitt liv-direktiv Fagforbundet Telemark registrer med bekymring et stadig økende press på arbeidstakernes rettigheter gjennom en rekke EUdirektiver som regjeringen åpenbart har store problemer med å reservere seg imot. Siste angrep i form av et vikarbyrådirektiv som vil rede grunn for et helt annet arbeidsliv enn det fagbevegelsen gjennom mange års kamp har klart å opparbeide for å sikre arbeidstakere trygge og rettferdige arbeidsforhold. STOR OPPSLUTNING: Fagbevegelsen sto bak den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet 18. januar. Fagforbundet Telemark ser regjeringens vegring for å benytte seg av reservasjonsretten som problematisk også med tanke på det kommende stortingsvalget. Et valg hvor vi ønsker å støtte partier som deler våre verdier. Fagforbundet Telemark oppfordrer regjeringen til å bekrefte at de støtter opp om disse verdiene, og ikke legge til rette for et ikke-sosialistisk flertall i 2013. Vedtatt av representantskapet i Fagforbundet Telemark høyest mulig avkastning på investert kapital er målet. Dette må stanses. De offentlige pengene må i sin helhet komme tjenestene til gode. Lokalpolitikerne må holde de kommersielle konsernene uten- for satsingen i omsorgssektoren. Politikerne må starte arbeidet med å gjenerobre eierskap og kontroll over de kommersielle barnehagene og barnevernsinstitusjonene. Fagforbundet Telemark er opptatt av at kommunene skal tilby tjenester av god kvalitet. Vi ønsker mange nok barnehager med god bemanning og makspris på foreldrebetalingen. Kultur- og fritidstilbud skal være tilgjengelige for alle. Skoler som forfaller må pusses opp, og det må være nok lærere til å gi en god undervisning. Skolefritidsordningen må ha nok penger og ansatte til at det blir et skikkelig tilbud for barna. Hjemmehjelpstjenesten må legges opp slik at de eldre får den hjelpen de trenger og stoppeklokka legges vekk. Sykehjem og andre institusjoner må ha en bemanning som gjør at alle får en god omsorg. Fagforbundet Telemark mener at dette kan gjøres gjennom økt grunnbemanning, tilby heltidsstillinger, en attraktiv lønn, sette av midler til etter- og videreutdanning slik at spesielt ungdom velger å jobbe i offentlig sektor. Vi forventer at kommune- og fylkestingpolitikere sørger for at folkevalgte organer har hovedansvaret for at forholdene blir lagt til rette for at tjenestene gis med god kvalitet til innbyggerne. Vedtatt av representantskapet i Fagforbundet Telemark Jeg blir så glad Kursavslutninger kan gi overraskende resultater. Kurslederen ga de første startordene og ba oss skrive det første som falt oss inn. Vi skulle skrive i fem minutter uten tanke på om det var godt skrevet, eller skulle på trykk. Hun kalte det en skriveåpning for å nå livsflammen inni oss. Den flammen som av og til bare er et lite bluss, og som noen ganger må stelles varsomt for å blusse opp til et deilig, varmende bål. Hun ba oss skrive i fem minutter etter de innledende ordene «Jeg blir så glad når jeg tenker på...» Og jeg skrev. Jeg blir så glad når jeg tenker på guttene mine da de badet på hytta. Vannet som ligger i dråper på huden. Dråpene som renner nedover ryggene. Våte i håret der kroppene ligger på det sommervarme fjellet. Øyeblikket når skyene sklir bort fra sola. Den gang de var små, bløte barn som duftet salt sommerhud og ga myke klemmer. Og alt var så enkelt. I hvert fall virker det sånn nå. At det bare var lett og deilig, men sånn var det vel egentlig ikke? Ikke bare enkelt? Og det er det ikke nå heller, nå som de er tenåringer. En fortrøstningsfull tanke. Faktisk betyr det at det vil komme en dag når jeg ser tilbake på denne tenåringstiden med samme lengsel. Etter deres smil. Latter. Promp. Og den voldsomme kraften som tar sånn plass at det nesten ikke er luft igjen. Likevel vil jeg atter en gang se meg tilbake og minnes. Ganske fortrøstningsfullt. Jeg blir så glad når jeg tenker tilbake til øyeblikket solstrålene treffer barnekroppene, og alt det vanskelige falmer. Jeg blir så glad når jeg tenker på guttene mine som bader i sola. Prøv du også. Det er verdt et for- søk. Start med: Jeg blir så glad når jeg tenker på ..TITTI BRUN Fagbladet 2/2012 > 51 Foto: Kari Sofie Jenssen fbaargang2012 fbseksjonKIR