atning Nav mente at lungeskaden skyldtes tobakk. Men jeg har aldri røykt noe særlig. ANFRED JENSEN erstatning, hadde Nav avslått søknaden om uførepensjon og ménerstatning. – Nav mente at lungeskaden skyldtes tobakk. Men jeg har aldri røykt noe særlig; jeg har konkurrert i løping og spilt fotball, og kondisen var på topp. Derfor ville ikke Jensen gi seg. Han skaffet seg advokat og oppsøkte leger. – Advokaten sa jeg hadde en god sak. Advokaten fikk rett. Nav omgjorde saken og måtte betale saksomkostningene samt en ménerstatning på 141.000 kroner. I tillegg fikk Jensen innvilget uførepensjon. Vært gjennom et helvete – Anfred Jensen har vært gjennom et helvete. Han er ødelagt for livet; i tillegg har han dårlig råd og må vente på pengene sine, sier Siri Fossheim, leder i Renovasjonsetatens fagforening i Fagforbundet. Opprinnelig visste ikke Jensen at han kunne få hjelp fra forbundet, så han gikk nesten konkurs gjennom saken mot Nav, som han til slutt vant. Deretter skulle han bare fylle ut et enkelt skjema til Oslo forsikring for å få yrkesskadeerstatningen han trodde ville komme automatisk. Avslaget fra Oslo forsikring var overraskende. Fagforbundet har klaget inn saken til Finansklagenemnda. Fagbladet 2/2012 > 59 fbaargang2012 fbseksjonKIR