Kontor og administrasjon    Innhold Kommunenettverk Kommunene samarbeider i nettverk for å finne nøkkelen til mer heltid, mindre sykefravær og bedre kompetanse og omdømme for å rekruttere nye medarbeidere og yte bedre tjenester. 29 8    TEMA: Flere veier til heltid 14    Jentene på Toten krever sin rett 17    Fikk erstatning for årene i helvete 20    PORTRETTET: Pappaen til Børge 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON 40    FOTOREPORTASJEN: Livet i barnebyen 46    Mange bor fortsatt i telt 58    Asbestskadd nektes erstatning FASTE SPALTER 4    Siden sist 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Lukket omsorg i fosterhjem 38 Seksjonslederen 49 Debatt 51    Petit 52    Gjesteskribent: Hannah Wozene Kvam 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62    ETTER JOBB: Lidenskapelig putter 64    EN AV OSS: Luftig hverdag Heltid er mulig Kreative ledere, tillitsvalgte og ansatte ved Strømsø sykehjem viser at det er mulig å bli kvitt småstillingene. Torunn Larsen er svært fornøyd med turnusen. 20 30 Kong Dissimilis Da Dissimilis-general Kai Zahl fylte 80 år i januar, ble han behørig feiret og hyllet av familie, venner og en rekke prominente personer. Selv har han aldri klart å tro på at han har gjort store og viktige ting. Hjelp til å jobbe 8 14 Unge mennesker må få mulighet til å vise hva de duger til i arbeidslivet, mener Gry Lægraid Sørensen og Venke Anny Nes i faggruppe Nav i Fagforbundet. Yrkesnær utdanning 32 Fagskolen i Oslo ønsker at fagutdanningen skal være mest mulig yrkesrettet. Derfor trekkes studentenes egen yrkeserfaring inn som en verdifull del av studiet. Nye kontrakter for fosterforeldre 36 300 totninger fikk bedre vilkår Kontraktene mellom fosterforeldre og kommunalt barnevern er i dag juridisk forankret som privatrettslige avtaler. De hindrer at en overordnet myndighet kan kontrollere hvordan kommunene følger opp fosterbarna. – Jeg gjør bare jobben min, sier Anita Ødegård som er hovedtillitsvalgt i Østre Toten. Hennes utrettelige innsats har gitt 300 totninger fast jobb og utvidet stillingsbrøk. 2 > Fagbladet 2/2012 Foto: Thomas Rasmus Skaug ISSN 0809-9286 Foto: Anita Arntzen Foto: Werner Juvik Foto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonKON