> FAGFORBUNDET FORTSETTER Å ØKE Fagforbundet har nå totalt 324.842 medlemmer, av dem er 211.060 yrkesaktive. Dette er en økning på 577 medlemmer totalt i løpet av januar 2012. > KOLLEKTIVTRAFIKKEN ØKTE Antall passasjerer i kollektivtrafikken økte samlet sett med over seks prosent i tredje kvartal i fjor, sammenliknet med samme periode året før. Størst økning var det i antall busspassasjerer. > OPP 4,9 PROSENT Heltidsansatte i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn uten overtid på 38.500 kroner i oktober 2011. Dette var en økning på 4,9 prosent, eller 1800 kroner mer enn på samme tidspunkt året før. > EN AV TI NORDMENN ER UFØREPENSJONISTER Ved utgangen av 2011 var 9,5 prosent av befolkningen uførepensjonister. Det er samme nivå som ved utgangen av 2010 og 2009. Totalt mottar 306.700 personer uførepensjon. > STADIG MER PLAST GJENVINNES I fjor ble det samlet inn over 10.000 tonn mer plastemballasje enn for bare tre år siden, og stadig mer av plasten kan gjenvinnes, viser tall fra Grønt Punkt Norge, som organiserer plastreturordningen. Totalt i 2011 ble det samlet inn 26.750 tonn plast. MER HUMANT: Flere steder i landet, blant annet foran Stortinget, samlet folk seg for å markere at de ønsker en mer human behandling av asylsøkere som ikke kan sendes tilbake. Ønsker mer human behandling av papirløse Torsdag 12. januar ble ettårsdagen for arrestasjonen av Maria Amelie markert med lystog og appeller flere steder i landet. I Oslo gikk lystoget til Stortinget, der blant andre stortingsrepresentant Heikki Holmås fra SV holdt appell. Han mener at papirløse bør kunne få arbeidstillatelse og dermed ha en mulighet til å ta Presset Nike til etterbetaling Nikes leverandør i Indonesia har gått med på å etterbetale én million dollar i overtidsbetaling til sine ansatte. I elleve måneder har fagforeningen kjempet for arbeiderne som har jobbet 600.000 timer overtid.    PF vare på seg selv. Land som Sverige, Finland og Storbritannia har slike ordninger. Holmås mener at de som har fått endelig avslag på asylsøknaden i utgangspunktet skal sendes ut av landet. – Men for dem vi ikke kan sende ut, må vi ha bestemmelser som sier at de på et tidspunkt bør kunne få ting inn i normale former og mulighet til å forsørge seg gjennom å arbeide, sa han. Mer enn 30 organisasjoner har gått sammen i en kampanje for en mer human behandling av papirløse, dvs. mennesker som har fått avslag på sine asylsøknader, men som kommer fra urolige områder og er vanskelige å tvangsreturnere. De lever ofte under svært vanskelige sosiale forhold, og flere arbeidsgivere har fått bøter for å ha ansatt papirløse. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Rødgrønne ungdomspartier samarbeider I slutten av januar møttes representanter for ungdomsorganisasjonene til de tre rødgrønne regjeringspartiene for første gang. Målet er å bidra til å fornye det rødgrønne prosjektet og utvikle politikken med press nedenfra.    PF Fagbladet 2/2012 > 7 fbaargang2012 fbseksjonKON