Tavarepå medlemmene  Vi kan ikke sitte rolig og se på at mange av våre medlemmer ikke har en stilling som er stor nok til at de kan forsørge seg eller får en anstendig pensjon, sier nestleder i Fagforbundet, Mette Nord.  Jeg er også opptatt av at de som er avhengig av de offentlige tjenestene skal ha et tilbud med god, stabil og forutsigbar kvalitet. Forutsetningen for dette er å ha fast ansatte i hele stillinger som en norm også i helsesektoren, sier Mette Nord. Likestilling Hele faste stillinger er et krav Fagforbundet har for alle sektorer. Utfordringen er størst i helsesektoren, men fins også i SFO.  Her må vi finne løsninger med kombinasjon av flere oppgaver, muligens andre steder i kommunen. Da er det også viktig med opplæring, sier Nord.  Når kvinner som arbeider ufrivillig deltid får hele og faste stillinger, vil det også bidra til å utjevne lønnsgapet mellom kvinner og menn, sier Mette Nord, som vil kjempe for økte helgetillegg i vårens tariffoppgjør. Pensjonsfella For å unngå å ende som minstepensjonist, må du ha minst en 80 85 prosents stilling som fagarbeider.  For våre medlemmer kommer dette til å bli svært viktig. Hvis de blir gående i små deltidsstillinger, kommer de til å ende opp som de store pensjonstaperne. Pensjonsreformen har gjort det enda viktigere for oss å kjempe for medlemmenes rett til hele og faste stillinger, sier Mette Nord. Tekst: PER FLAKSTAD Fredrikstad: Gode løsninger på vent " Planlagt omlegging på Fjeldberg sykehjem. " På en avdeling med 25 hjelpepleiere i deltidsstillinger vil en bemanningsøkning på knappe 1,8 årsverk gi seks fulltidsstillinger. " Sykehjemmet vil opprette sin egen vikarpool. Les sakene i sin helhet på nett: http://tiny.cc/m3wx9 (Eller last ned en QRleser til din smarttelefon og skann taggen.) Tema: heltid med dem skriftlig, men jeg har ikke fått noen. Det er heller ingen som har sagt opp jobbene som følge av avtalen, og heller ingen som har meldt seg ut av forbundet, sier Gunn Inger Skog. Nå er hovedtillitsvalgt og verneombud enige om å se framover. " Jeg forstår at enkelte ikke er fornøyde fordi de ikke har fått alt som de vil, men vi har en god dialog på dette nå, sier hovedtillitsvalgt Skog. Også verneombud Thomassen tror de er på rett spor: " Hva skal til for at dere skal bli fornøyde? " At vi får være med i prosessen. I tillegg er det fortsatt for stort sprik mellom det tillegget vi får, og det sykepleierne får. Fagbladet 2/2012 > 13 fbaargang2012 fbseksjonKON