Marit FØR 56,86% NÅ 85% Åshild FØR 56% NÅ 81% Målfrid plasstillitsvalgt Balke bo- og servicesenter Ann Kristin NÅ 18% Marte NÅ 50% Anita FØR 50% NÅ 80% Tove FØR 74% NÅ 85% Siv FØR 50% NÅ 80% Inga Turid NÅ 18% Jentene på Toten fbaargang2012 fbseksjonKON