Foto: Monica Schanche Oppstykking av kommunal virksomhet, hyppige anbudsrunder og mindre politisk styring skaper rom som kan utvikle ukultur.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Ny giv for samarbeid Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommuneª tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: heltid deltid, sykefravær, kompetanse og omdømme. Side 29 ˇ€‹ Vinner med Nav De arbeidsgiverne som samarbeider godt med Nav, vil vinne konkurransen om arbeidskraften, spår Nav-direktør Joakim Lystad. Side 30 ˇ€‹ Dårlige foster- hjemskontrakter Fordi både fosterforeldre og tilsynsførere går på privatrettslige kontrakter, blir avviks- og bekymringsmeldinger holdt hemmelig av barnevernet. Fokusforfatteren tror ikke fosterbarna kan bli helt trygge før en overordnet myndighet får fullt innsyn. Side 36 Ny kunnskap gir nye muligheter Margrethe Fjeldal (t.v.), faglærer Gyrid Jacobsen, Parvin Salimi og Kristin Gårder utveksler erfaringer på Fagskolen i Oslo. Studentene i helseadministrasjon får bred kompetanse. Side 32 Fagbladet 2/2012 > 27 fbaargang2012 fbseksjonKON