Kontor og administrasjon Kollektivsektoren i Oslo granskes Kommunerevisjonen skal granske hele kollektivsektoren i Oslo. Initiativet kommer i forbindelse med korrupsjonsskandalen i hovedstaden. Så langt er 13 personer siktet i saken. Ansatte i flere selskaper er involvert, blant annet i Ruter og Unibuss, som er heleid av kommunen. Kommunerevisjonen vil ta for seg innkjøpsrutinene i både Ruter og i selskapene Kollektivtransportproduksjon og Oslo Vognselskap, som står for innkjøp av t-banene i byen. Dette vil være den største undersøkelsen som kommunerevisjonen noen gang har gjort på dette feltet, melder Aftenposten.    MoS Lærer bort praktisk lønnsarbeid Muligheter med «apps» Utvikling av dataapplikasjoner, eller såkalte «apps» er i ferd med å bli et stort arbeidsfelt. For eksempel er Postens nye sporingsapp mye brukt på mobiltelefoner. Nettopp denne appen ble utviklet som et resultat av et hovedprosjekt på Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. Nå opplyser skolen i en pressemelding at det er mulig å ta en bachelorgrad i mobil apputvikling. DYKTIG PÅ FAG: Lønningssjef Elisabeth Grini Jacobsen foreleser om grunnleggende lønnsarbeid i kommunale og fylkeskommunale virksomheter. lønningsavdelingen som håndterer ferieloven for kommunen, sier Grini Jacobsen. Lønn etter tariff Kurslederen gikk grundig inn på hovedtariffavtaler som fastsetter lønn og ytelser de ansatte har krav på. – Har dere en fagarbeider, kan han eller hun ikke lønnes som ufaglært, presiserte Grini Jacobsen. Den kommunale tariffavtalen har bedre bestemmelser enn de private på flere områder, for eksempel ved svangerskapspermisjon og feriepengerettigheter. Kurslederen anbefalte statens personalhåndbok som en god kilde til å forstå overtidsberegning. Også arbeidsgiverheftet fra Skattedirektoratet trakk hun fram som et godt hjelpemiddel. tipset – Aller viktigst er det å ha gode rutiner som kvalitetssikrer lønnsarbeidet. Det er også lurt å skaffe seg gode samarbeidspartnere innenfor personal, regnskap, skatt, Nav og KS, anbefalte Elisabeth Grini Jacobsen. – Det er viktig å gi rett lønn til rett person til rett tid, sier lønningssjef Elisabeth Grini Jacobsen i Sandefjord kommune. Hun er i full sving som foreleser om kommunalt lønnsarbeid i Oslo. Fagakademiet, Høgskolen i Hedmark og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund samarbeider om to kursrekker i «Praktisk lønnsarbeid i kommunal sektor». 23. og 24. januar. Andre samling holdes i mars, eksamen er i april. Et tilsvarende kurs arrangeres også i Trondheim. Gir gode tips På første kursdag tok Grini Jacobsen for seg lover og regler, hva som skal utbetales som lønn og hva som er skattefrie utbetalinger? Hun oppfordret kursdeltakerne til å sette seg grundig inn i ferieloven. Første kursdel gikk av stabelen – Hos oss i Sandefjord er det Tekst og foto: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 2/2012 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonKON